Pensionifondist raha välja võtmine on pikaajalise kogumise viljade nautimise aeg. III samba puhul tasub end aga juba kogumist alustades kurssi viia, millised reeglid ja tähtajad pensionifondide väljamakseid raamivad.

Pensionifondidest on mõistlik hakata raha kasutama siis kui seda vaja läheb. Igaks juhuks ei ole mõistlik raha välja võtta. Pensionifondidest raha väljavõtmine on iga pensionikoguja õigus, see ei ole kohustus.  Pensionifondidest saadava tulu eesmärk on kompenseerida sissetuleku vähenemist töövõime ja töökoormuse langedes või töölkäimisest loobumisel.

Hea on enne pensionifondi raha kasutamist mõelda sellele, kas täna on seda raha kõige rohkem vaja või on parem hoida oma sääste tuleviku tarbeks. Noorena on meil palju võimalusi, kuidas endale elatist hankida ja kuidas selle suurust mõjutada. Kõrgemas eas väga paljusid neist valikutest meil enam ei ole, kasvõi tasuvama ameti õppimine või töökoha vahetus.

Kui aga otsustada pensionikapitali kasutamise kasuks, siis on oluline teada reegleid, võimalusi, valikuid ja piiranguid. Tule nõustamisele

Kolmandast pensionisambast võib raha võtta välja vastavalt vajadusele, nii suuremates kui väiksemates summades, vajadusel kogu raha korraga või osade kaupa. Arvestama peab aga, et pensionifondi väljamaksetele rakendub tulumaks.

Kolmanda pensionisamba väljamaksete maksustamisel  lähtutakse sellest, et inimene on sissemakseid tehes saanud tulumaksu tagasi (tööandja maksete puhul ei ole tulumaksu makstudki) ning seetõttu maksustatakse alati kogu väljamakse, mitte teenitud tulu.

Võttes aga III pensionisambast raha välja peale 55-aastaseks saamist ja peale 5 aasta möödumist kogumise alustamisest, on see tänu madalamale tulumaksumäärale soodsam ning rakendub soodsam tulumaksumäär, 10% väljamakstavast summast.

Tulumaksuseadus

Kogunenud raha eest on võimalik elukindlustusseltsilt osta eluaegne pensionikindlustusleping, mis tagab regulaarsed maksed elu lõpuni. Selline väljamaksete vorm on alates 55-eluaastast tulumaksuvaba ja seetõttu kõige soodsam. Vastava lahenduse võib soetada kogu kogunenud pensioni III samba varade või vaid osa eest.

III pensionisambast raha välja võttes säilib õigus teha sinna täiendavaid sissemakseid ja saada osa tulumaksusoodustusest. Seda loomulikult juhul, kui inimesel on maksustatud sissetulek olemas.

Detailne info on saadaval www.pensionikeskus.ee lehel.