Uus langustrend või lihtsalt korrektsioon?

Teine korrektsioon 2018. aastal toob üleilmsed aktsiainvestorid aasta algusesse tagasi

Oktoobris olid üleilmsed finantsturud volatiilsed, kuna maailma aktsiahinnad hakkasid pärast kõigi aegade kõrgeimate hindade saavutamist eelmisel kuul korrigeeruma. Müügisurve, mis algas oktoobri teisel nädalal, kiirenes kuu lõpu poole ja turg ei suutnud sellest taastuda enne kui kuu viimastel päevadel.

Jätkuv korrektsioon on sel aastal juba teine. See on lükanud üleilmsed aktsiahinnad tasemele, mida nähti aasta alguses. Pärast 5,3-protsendilist langust oktoobris on indeks All Country World suutnud 2018. aastal seniajani säilitada pisikest 0,1-protsendilist kasvu. Kui hinnalangus jätkub, siis võib 2018. aastast saada esimene aasta pärast 2011. aastat, mil maailma aktsiate tulemused on negatiivsed. Siiski tasub märkida, et ACWI on oma rekordtasemest vaid veidi üle 5% madalam.

Intressimäärade kasv kuu keskel ja tugevam dollar on investorite kindlustunnet arenevate turgude aktsiate suhtes veelgi vähendanud. Seetõttu kukkus arenevate turgude aktsiaindeks oktoobris 6,5% ja on selle aasta jooksul langenud enam kui 12%.

USA aktsiaid tabas samuti märkimisväärne langus, aga dollari tugevnemine tasakaalustas seda langust mõnevõrra. Sellele vaatamata jäi indeks S&P 500 oktoobri lõpuks aasta algusega võrreldes 1,4% plussi.

Kas korrektsioon peatas tõusutrendi?

Üleilmsete aktsiahindade korrektsiooni jätkudes hakkasid investorid arvama, et pikaajaline tõusutrend võib olla peatunud. Laialdaselt kasutatav ja jälgitav pikaajalise trendi näitaja on indeksi hinna 200-päevane liikuv keskmine. Kui hetkehind on üle 200-päevase liikuva keskmise, siis on indeks tõusutrendis ja kui see on alla keskmise, siin on indeks langustrendis. Liikuva keskmise ületamist või sellest allapoole langemist peetakse trendis toimuva muutuse näitajaks.

Praegune aktsiahindade korrektsioon surus ACWI alla 200-päevase liikuva keskmise. See pole siiski piisav järeldamaks, et trend on muutunud. ACWI ajaloolised andmed näitavad, et alates 2000. aastast on indeks oma 200-päevasest liikuvast keskmisest 121 korda üles- või allapoole liikunud. Samas osutus signaal neist 81 korral (67%) valeks ja trend ei pöördunud. Tuleb tõdeda, et kuigi 200-päevasest liikuvast keskmisest üles- või allapoole liikumine võib aidata trendis toimuvaid muutusi tuvastada, teeb valede signaalide suur osakaal sellest mitteusaldusväärse näitaja.

Majanduspoliitika ebakindlus põhjustab aktsiaturu volatiilsust

Finantsturgudele ei meeldi mittemingisugune ebakindlus, kuna see tekitab investorites ärevust ja muudab tulevikuprognooside tegemise raskemaks. Seetõttu on investoritel raske ratsionaalseid otsuseid teha ning turud hakkavad uudiste ja sündmuste puhul üle reageerima, mis suurendab volatiilsust. Ilmselgelt peavadki investorid majanduspoliitika ebakindluse suhtes äärmiselt tundlikud olema.

Üleilmse majanduspoliitika ebakindluse taseme mõõtmiseks loodi indeks Global Economic Policy Uncertainty (Davis, Steven J., 2016). „An Index of Global Economic Policy Uncertainty“, makromajanduslik ülevaade, oktoober). Indeks hindab meedias majanduspoliitika kohta avaldatud artikleid. Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda suurem on ebakindlus.

Eeltoodud graafiku põhjal on ilmne, et indeks Global Economic Uncertainty on ajalooliselt liikunud USA aktsiaturu volatiilsuse tasemega üsna sarnaselt.

Kui otsida praeguse turulanguse põhjusi, siis majanduspoliitika suurenenud ebakindlus tundub selleks sobiv olevat. USA ja Hiina vahelised kaubandussõjalised probleemid, USA vahevalimised, intressitasemete võimalik tõus, Itaalia võlakriis ja Brexiti lähenev tähtaeg on kõik ebakindlust suurendanud. Suurem volatiilsus ei järgnenud kohe, vaid kasvav surve pidi varem või hiljem väljapääsu leidma, ja oktoobris see juhtuski.

Tugevad kasumid peaksid aitama investorite kindlustunde taastada

Investorite kindlustunne sai oktoobris pärast turul valitsenud ebastabiilsust kõvasti kannatada. Hinnalangusele panustamine kasvas märkimisväärselt ja see on äärmusliku taseme saavutanud. Niisugune äärmuslikult negatiivne tunne on tavaliselt äraspidine näitaja ja viitab sellele, et hinnad võivad mõne aja pärast taastuda.

3. kvartali kasumite jätkuv aruandehooaeg võib olla katalüsaator, mida on vaja investorite kindlustunde taastamiseks. USA teatab 77% ettevõtete puhul oodatust suuremast kasumist ja enam kui 60% ettevõtteid ületavad müügitulu ootusi. USA ettevõtete kasum peaks ootuste kohaselt eelmise aastaga võrreldes hämmastamapaneva 27,1% võrra kasvama.

Euroopas on pilt tagasihoidlikum: 50% ettevõtetest teatab oodatust suuremast kasumist. Sellegipoolest peaks Euroopa ettevõtete kasum ootuste kohaselt eelmise aastaga võrreldes 15,8% võrra kasvama.

Üleilmselt on aastane kasumi kasv ACWI jaoks praegu 18,7%. Veelgi olulisem on see, et järgmise aasta hinnanguline kasv on enam kui 10%.

Kogu alates 2017. aasta alguses ACWIs toimunud hinnatõusu on põhjustanud puhtalt kasumi kasv

Aktsiahinna muutusel on kaks allikat: kasumi kasv ja väärtuse muutus (ehk kui palju on investorid valmis kasumi ühiku kohta maksma). Kui aktsiate tõusutrendi põhjustab peamiselt P/E kordaja kasv, siis muutuvad aktsiad kallimaks. Selline trend ei ole jätkusuutlik. 2017. aastast alates on kogu ACWI hinnatõusu põhjustanud ettevõtete kasumi kasv. Lisaks sellele on P/E kordaja üle 20% langenud, mis teeb üleilmsed aktsiad odavamaks.

Seetõttu on üleilmsed aktsiad nüüd odavamad kui aastal 2016, samas kui kasumid peaksid järgmisel aastal kahekohalise arvu võrra kasvama.

Väljavaade

Ebakindlus ja riskid on viimasel ajal kasvanud, mis õõnestab investorite kindlustunnet. Sellele vaatamata on kogupilt ikkagi tugev. Üleilmse majanduskasvu oodatud mõningane mõõdukamaks muutumine peaks kergendust pakkuma, kuna see hoiaks inflatsiooni vaos ja teeks keskpankade poolt intressimäärade tõstmise vähem vajalikuks.

Seega tundub oktoobrikuise ebastabiilsuse näol olevat tegemist tavalise korrektsiooniga, samas kui pikaajaline tõusutrend jääb muutumatuks. Veel tasakaalustavad võimalikud positiivsed arengud ka riske. Kui USA ja Hiina vahelistes kaubandusläbirääkimistes peaks tähenduslikke edusamme tehtama, siis võib turg uudistele väga positiivselt reageerida.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.