53% Balti riikide elanikest mainis, et laenuandja valimisel saab otsustavaks madalam intressimäär. Sama olulised on ka muud laenu tagasimaksmisega seotud kulud. See kinnitab üldist suundumust, et laenu tagasimaksmise võimalusi kaalutakse väga hoolikalt. Naised peavad võimalust taotleda laenu internetipangast ja selle kiiret laekumist olulisemaks kui mehed. Luminori korraldatud uuringu põhjal on see suundumus tüüpiline kõigis kolmes Balti riigis.

Balti riikide naised peavad võimalust taotleda laenu internetipangast ja selle kiiret laekumist olulisemaks kui mehed. Peaaegu 50% naistest kõigis kolmes Balti riigis rõhutas, et laenu saamine internetipanga kaudu on väga oluline, meestest jagas sama arvamust pelgalt kolmandik (Lätis 30%, Leedus 28%, Eestis 33%). Küsimustiku üldandmed näitavad aga, et kõigis kolmes Balti riigis taotlevad tarbimislaene sagedamini mehed, moodustades 54% vastanutest, kes võtsid kahe viimase aasta jooksul tarbimislaenu (Eestis 54%, Leedus 58%, Lätis 51%).
 
„Jälgime hoolega oma klientide harjumusi ja asjaolu, et kaugteenused muutuvad üha populaarsemaks, ei puuduta ainult laenude valdkonda. Rohkem kui 85% Luminori klientidest Balti riikides kasutab oma igapäevaste finantstoimingute jaoks elektroonilisi kanaleid. Eestis on internetikasutajate arv meeste ja naiste seas üldiselt võrdne1, mistõttu on huvitav, et selles uuringus tulid esile sugudevahelised erinevused – uuring näitas selgelt, et naised on kaugteenuste kasutamisest huvitatud rohkem kui mehed. Meie kogemus näitab aga, et otsustajad on enamasti mehed,“ ütles Luminori laenuekspert Kristjan Jasinski.
 
Üldiselt on Balti riikide elanike jaoks laenuandja valimisel kõige olulisemad järgmised aspektid.

Luminori uuring. Luminori tarbijalaenude kasutamisharjumuste uuring Balti riikide elanike seas viidi läbi koostöös turu-uuringute agentuuriga Norstat. Uuringu jaoks küsitleti 2019. aasta juunis esindusvalimi põhimõtet järgides kokku 3026 inimest (Lätis 1012, Leedus 1009, Eestis 1005).

______________________
1Gemiuse statistiline uuring Eesti internetikasutajate kohta 2018. aastal: 49% naised, 51% mehed.

Lisainfo: Martin Kõrv