Luminori uuringu järgi paistsid Brexiti ning USA ja Hiina vahelise kaubandussõja valguses suurima optimismiga silma Eesti ettevõtjad. Läti ettevõtjatele teeb enim muret Brexit ning Leedu ettevõtjatele kaubandussõda.

Luminori tellimusel väike- ja keskmise suurusega ettevõtete seas läbi viidud uuringust selgus, et Brexit põhjustab enim muret Läti ettevõtjatele ning kõige vähem muret Leedu ettevõtjatele. Rohkem kui neljandik ehk 27% Läti ettevõtjatest leidsid, et Brexit võib rohkemal või vähemal määral nende äri mõjutada. Eesti ettevõtjatest pidas seda tõenäoliseks 18% ning Leedu ettevõtjatest 16%. Samas USA ja Hiina vahelise kaubandussõja mõjutusi pelgavad enim Leedu ettevõtjad ja kõige vähem Eesti ettevõtjad – vastavalt 24% ja 17%. Lätis oli see näitaja 21%.
 
Sellegipoolest nõustus 20% Leedu ja 23% Läti vastajatest, et mõlemad maailmamajandust pidurdavad sündmused mõjutavad nende äri ühtemoodi – samas Eesti ettevõtjatest pidas seda tõenäoliseks vaid 14%. Huvitaval kombel leidsid ligi pooled ehk 48% Eestis küsitletud ettevõtjatest, et nende äri jääb Brexitist ning USA ja Hiina vahelisest kaubandussõjast puutumata. Lätlased ja leedukad jagasid selles osas vähem optimismi ehk sedamoodi arvas vastavalt 30% ja 36% ettevõtjatest. Umbes 2% iga riigi ettevõtjatest loodab nendest pikaleveninud poliitilistest protsessidest hoopis kasu lõigata.
 
Uuringust selgus, et maailmamajanduse kohal lasuvatele murepilvedele vaatamata on Balti riigid lähituleviku suhtes üsna positiivselt meelestatud – rohkem kui 80% kõigi kolme Balti riigi ettevõtetest kavatseb 2020. aastaks müüki suurendada või hoida seda vähemalt stabiilsena.
 
Luminori ärikliendipanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul on praegune ebakindel olukord muutunud ettevõtjate jaoks loomulikuks. „See ei tekita ettevõtjates enam ülemäärast stressi, olgugi et järgmise aasta äritegevust kavandades ja tulemusi prognoosides arvestatakse majanduse aeglustumisega,“ lisas ta.
 
Kõige agaramad on järgmisel aastal müüki suurendama Leedu ettevõtted (38%). Eestis on vastav näitaja 32% ja Lätis 31%. Eestis on kõige rohkem neid ettevõtteid, kes kavatsevad käibe samal tasemel hoida (50%), samas kui Läti paistab silma ettevõtete poolest, kes ennustavad järgmiseks aastaks müügi vähenemist (28%).

Uuringu viis Luminori tellimusel läbi uuringufirma Norstat. Uuring kestis 11.–25. oktoobrini ning selle käigus intervjueeriti igast Balti riigist 250 ehk kokku 750 ettevõtet.