Foto: Helena Lopes,  Unsplash

Foto: Helena Lopes, Unsplash

Hea on alustada uut aastat positiivse uudisega pensionikogujatele. Langetasime oma II samba pensionifondide valitsemistasusid. Eesmärk on seeläbi suurendada fondide puhastootlust ning parandada veelgi pensionikogujate vara kasvu väljavaateid.

Kõiki Eesti pensionifondide tootlusi näidatakse puhastootlusena. See tähendab, et näidatavast tootlusest on fondi valitsemistasud juba maha arvatud. Meie pensionifondid on aastate jooksul kasvanud ja saavutanud efektiivsuse taseme, mille puhul on võimalik tasusid langetada ja seeläbi fondide tootlust parandada. Keskeltläbi langetasime tasusid 10%, kuid fonditi on tasu langemine erinev.

Kõige rohkem saavad tasude langetamisest kasu pensionikogujad, kes koguvad pensioni aktiivsemates fondides, mille senised tasud olid kõrgemad. Konservatiivse fondi valitsemistasu, mis juba on teistest madalam, jääb samaks.

Valitsemistasu määr on aastane tasu, mis arvutatakse maha fondi varade väärtusest. Uued tasud hakkasid kehtima 1. veebruaril. Pensionifondide investeeringutes ja riskitasemetes tasude muutmine muudatusi kaasa ei too ning Luminori kliendid ei pea soodsama tasu rakendumiseks enda poolt midagi tegema.

Selline tasude langetamine ei ole meie ajaloos esimene. Alates Luminori fondide loomisest 2008. aastal on valitsemistasud vähenenud keskmiselt juba 29%. Varasemalt on alanenud just pigem konservatiivse fondi tasusid. Ka eelmisel aastal langetasime Luminor C pensionifondi valitsemistasu. Järgmine tasude muudatus rakendub käesoleva aasta septembris, mil jõustuvad madalama valitsemistasu ja edukustasu regulatsioonid. Sügisel aset leidvatest muudatustest on meil plaanis oma kliente informeerida juba kevadkuudel.

Loe lähemalt meie pendionifondide kohta