Alates 13. märtsist 2019. aastal muutub Luminor Bank AS-i hinnakiri ärikliendile kontoris tehtavatele sularahatehingutele.

Kui te olete mainitud muudatustega nõus siis ei pea te midagi tegema. Kui te ei nõustu muudatustega, siis on teil õigus meiega sõlmitud kontoleping(ud) ja sellega seotud teenuse leping(ud) üles öelda, teavitades oma vastavast soovist panka hiljemalt 13. märtsil 2019. aastal kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja täites samaaegselt kõik teie ja panga vahelistest lepingutest tulenevad kohustused.