Luminor avaldas oma Baltikumi üksuste 2018. aasta IV kvartali auditeerimata tulemused. Panga Eesti, Läti ja Leedu üksuste kvartalikasumeid vähendasid aasta lõpus suured IT-investeeringud, kuid siiski on kasumlikkus püsinud terve aasta jooksul.

„2018. aastal nägime, et Luminori finantstulemused püsisid kõigis Balti riikides tugevad ja näitasid kasumlikkust kogu aasta jooksul,“ ütles Luminor Banki ASi tegevjuht Erkki Raasuke. „Luminori hoiuste kogumaht kasvas 2018. aastal 7,6% ja klientide laenumaht kahanes võrreldes 2017. aastaga 1,7%. Meie laenude-hoiuste suhe on paranenud.“

2018. aasta IV kvartali jooksul keskendus Luminor kõigis Balti riikides jätkuvalt organisatsiooni ümberkujundamisele ja piiriülese ühinemise lõpuleviimisele, misjärel jätkas Luminor alates 2. jaanuarist 2019 oma tegevust Eestis registreeritud üksuse ning selle Läti ja Leedu filiaalide kaudu.

Raasukese sõnul on Baltimaade ärikeskkond täna hea, sest majandus kasvab tempokalt, tööhõive läheneb täistööhõivele, majapidamise säästumäärad püsivad kõrged ja riigirahandus  tasakaalus.

„Soodne majanduskeskkond toetab meie otsust minna jõudsalt edasi plaanitud ümberkorraldustega. 2019. aastal toimuvate muudatuste käigus tahame oluliselt parandada kaugkanalite kliendikogemust, liigume edasi IT- ja digitaalsete muudatustega ning oluline on saavutada soovitud tegevusefektiivsus. Peame muutuma, kuna ärivajadused on muutunud, vähendama Baltikumi äriüksuste ühendamisest tekkinud dubleerivaid funktsioone ja oluliselt lihtsustama kogu Luminori tegevusmudelit,“ selgitas Raasuke.

2019. aastal jätkab Luminor kõigis Balti riikides ka rahapesuvastase „Tunne oma klienti“ programmi tõhustamist, rõhutades ühe prioriteedina õigusnormide järgimist ja ausa äritegevuse olulisust.

Eesti
Luminor Eesti 2018. aasta IV kvartali puhas intressitulu püsis võrreldes 2018. aasta III kvartaliga stabiilsena 16,8 miljoni euro juures, samas kui tegevuskulud kasvasid samal perioodil 51%. Tegevuskulude kasv on tingitud suurematest IT-arenduskuludest. 2018. aasta IV kvartali puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot, mis oli 6,5 miljonit eurot vähem kui 2018. aasta III kvartalis ja seda peamiselt  IV kvartalis registreeritud dividendide maksu tõttu.

Läti
Lätis ulatus 2018. aasta IV kvartali puhas intressitulu 13,6 miljoni euroni ja puhas intressimarginaal 2018. aasta IV kvartalis oli 1,2%. Perioodi äritulud moodustasid kokku 30 miljonit eurot, mis oli miljon eurot rohkem kui 2018. aasta III kvartalis. Tegevustulude kasvu tasandasid aga aastalõpu kulutused, ühekordsed kinnisvarainvesteeringutega seotud tegevustest ja väärtuse langusest tulenevad kahjumid ning lisainvesteeringud IT-valdkonda, mille tulemuseks oli 0,7 miljoni euro suurune puhaskahjum.

Leedu
2018. aasta IV kvartalis oli Luminor Leedu teenitud puhaskasum 3,1 miljonit eurot, mis oli  III kvartaliga võrreldes 16,7 miljonit eurot vähem. Vähenemine oli peamiselt tingitud laenude väärtuse langusest ning suurematest IT- ja muudest halduskuludest 2018. aasta viimases kvartalis. Puhas intressitulu kasvas 0,4% ulatudes 28,3 miljoni euroni ja puhas vahendustasude tulu kasvas võrreldes 2018. aasta III kvartaliga 0,5%.

Luminor Eesti 2018. aasta IV kvartali auditeerimata aruanne on saadaval siin. Eesti, Läti ja Leedu konsolideeritud auditeeritud 2018. aasta tulemused avaldatakse 2019. aasta märtsi lõpuks.