Jon White

Jon White

Luminor moodustas ettevõttes agiilse IT arendusüksuse, mida juhib alates sellest nädalast Skype-i ja Microsofti taustaga Jon White.

„Luminori eesmärk on kujuneda lähiaastatel traditsioonilisest pangast täisdigitaalseks finantsteenuste osutajaks. Sellist arengut aitab hästi läbi viia agiilne lähenemine, millele me oma organisatsioonis nüüdsest põhjalikumalt keskendume,“ kommenteeris Luminori muudatuste protsessi juht Indrek Heinloo.

Agiilne juhtimine on IT sektoris üha laiemalt leviv lähenemine. Seda iseloomustab arendusprotsesside detailideks võtmine, oskuslik prioriteetide seadmine, lahenduste pidev testimine äri ja tellijate peal ning neilt tihedam tagasiside kogumine protsessi erinevates etappides. Lõppkokkuvõttes toob see kaasa arenduste oluliselt kiirema elluviimise. 

„Jon White on agiilset juhtimisstiili viljelenud juba ligi kümme aastat ning teinud seda väga tulemuslikult mitmesugustes ettevõtetes üle kogu maailma. Mul on hea meel, et ta on otsustanud oma väärtuslikku kogemust rakendada nüüd ka Luminori eesmärkide elluviimise heaks,“ lisas Heinloo.

„Töö Luminoris esitab mulle põnevaid väljakutseid. Praeguses kiirelt arenevas ja üha tiheneva konkurentsiga maailmas kasvavad ka klientide ootused meile. Peame olema üha paindlikumad ja suutma erinevatele olukordadele kiirelt reageerida,“ kommenteeris Jon White.

Whitel on ligi 30 aastat IT sektoris töötamise kogemust. Näiteks on ta edukalt juhtinud Skype for Windowsi agiilsemaks muutmist Eestis ja Londonis. Veel on ta töötanud sellistes äriühingutes nagu Aimia, AT&T, Software AG ja Microsoft. Tal on töökogemust Suurbritanniast, Bulgaariast ja Malaisiast.