Luminor jätkab Balti riikides alates 2. jaanuarist 2019 tegevust Luminor Eesti üksuse ning selle registreeritud filiaalide kaudu Lätis ja Leedus. Senisest lihtsam struktuur ja juhtimismudel muudavad organisatsiooni tööprotsessid läbipaistvamaks ja kiiremaks.

„Alates Luminori asutamisest oleme tegelenud ühinemisjärgsete protsessidega, sealhulgas õiguslike muudatustega, mille eesmärk on integreerida täielikult üksused kolmes Balti riigis. Koostöö järelevalveasutustega oli tulemuslik ning ühinemine viidi ellu kavandatud tempos,“ sõnas Luminor grupi juhatuse esimees Erkki Raasuke. Uus õiguslik struktuur lubab Luminoril vähendada juhtimise keerukust ning tugevdada koostööd grupi üleselt. „Piiriülene ühinemine toetab eesmärki pakkuda siinsetele ettevõtetele ja ettevõtlikele inimestele uue põlvkonna finantsteenuseid,” lisas Raasuke.

Pärast ühinemise lõpuleviimist 2. jaanuaril 2019 on Luminoril uus struktuur, juhtimismudel ning juhtkondades uued liikmed. Erkki Raasuke jätkab Luminor grupi juhatuse esimehena ning Nils Melngailis saab nõukogu esimeheks. Senine Luminor Eesti juht Gunnar Toomemets jätkab Luminor grupi privaatpanganduse segmendi juhina. Kerli Gabrilovica ja Andrius Načajus jätkavad vastavalt Luminori Läti ja Leedu filiaalide juhtimist.

Uue juhtimisstruktuuri leiate siit

Luminor plaanib põhjalikult edasi arendada mitut valdkonda, sealhulgas toote- ja teenusevalikut, kliendikesksust, digivõimekust ja koostööd teiste valdkondade teenuseosutajatega.

Piiriülese ühinemise taust

Luminori piiriülese ühinemise leping allkirjastati 29. märtsil 2018 ning 28. juunil 2018 saadi selleks Euroopa Keskpangalt lõplik heakskiit. Piiriülene ühinemine, mille planeerimisega alustati juba 1. oktoobril 2017, on viimane etapp DNB ja Nordea Baltimaade tegevuse ühendamisest.

Ühinemisel lähevad kõik Luminor Läti ja Luminor Leedu varad ja kohustused üle Eestis registreeritud Luminor Bank ASile. Luminor Eesti jätkab senist tegevust Lätis ja Leedus kohalike filiaalide kaudu. Igapäevatöö ja klienditeenindus jätkuvad tavapäraselt.

Alates 2. jaanuarist 2019 on Luminor Bank ASi Läti ja Leedu filiaalide klientidelt kaasatud hoiused ja nende poolt paigutatud investeeringud tagatud Eesti Tagatisfondi poolt .

Pensionide depositooriumi funktsiooni Lätis ja Leedus täidavad edaspidi Luminor Bank ASi Läti ja Leedu filiaalid.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja, mille turuosa hoiuseturul on 16% ja laenuturul 22%. Pangal on Baltikumi peale umbes miljon klienti ja 3000 spetsialisti. Luminor on kapitaliseeritud 17,3% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega, mille maht on 1,8 miljardit eurot. Moody's Investor Service kinnitas Luminor Bank ASile esmakordse hoiuste krediidireitingu Baa1 koos stabiilse väljavaatega. Luminori kolmeaastase tähtajaga tagamata võlakirjad on noteeritud Iirimaa väärtpaberibörsil.