Luminor Eesti personalijuht Merike Kim

Luminor Eesti personalijuht Merike Kim

Luminoris tegi sel suvel praktika 25 noort, kellest 13 ehk veidi rohkem kui pooled jätkavad sügisest ettevõttes tööd.

„Luminor on noor ja suurte ambitsioonidega ettevõte. Innovaatiliste ideedega värsked ülikoolilõpetajad, kes aitavad meil kiiremini eesmärkideni jõuda, on siia väga oodatud,“ kommenteeris Luminor Eesti personalijuht Merike Kim.
 
Ta lisas, et arvestades praegust tööturgu ja trende, on praktikal väga oluline roll noorte ettevõttesse kaasamisel. „Praktika aitab meil jõuda esimeste seas potentsiaalikate noorteni, kellel on meie organisatsioonikultuuriga sobivad oskused, väärtused ja hoiakud. Pakkudes neile väga head kasvulava, saame liita neid pikaks ajaks meie ettevõttega.“
 
Merike Kimi sõnul olid sel suvel Luminoris praktikat teinud noored tublid. Ta toob näite ühest klienditeeninduses praktikal olnud noormehest, kelle saavutuseks oli 45 pensioni II samba maksete suunamise avaldust, 40 varade ületoomisavaldust ning 121 eraklientide arvelduspakettide ehk kokku 206 lepingut.
 
Pooled praktikantidest toimetasid IT-, riski-, personali-, ja turunduse valdkondades. Lisaks töistele tegemistele said noored osaleda agiilset projektijuhtimist ja teenusedisaini tutvustavatel koolitustel, näpunäiteid karjääri planeerimiseks Luminori juhtidelt ning esitada mini-hackathoni kaudu ideid panga protsesside ja igapäevatöö paremaks muutmiseks.
 
Sügisest jätkab ettevõttes tööd nii klienditeeninduses kui erinevates, AMLi, risk, finantsi kui kliente teenindavates üksustes olnud noori. Mitmetega, kes pidid õpinguid jätkama, otsiti lahendusi, kuidas noor võiks ettevõttes edasi töötada, näiteks osakoormuse või paindliku tööajaga. Mitmetega, kellega töösuhet sõlmida ei õnnestunud, hoitakse kontakti tuleviku mõttes. 
 
Luminoris praktikal olnud noored olid valdavalt Eesti suurimatest ülikoolidest – Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Tartu Ülikoolist, kuid nende seas oli ka Inglismaa ja Venemaa ülikoolides õppimise taustaga noori. Paljudel praktikantidel on ülikoolis valitud finants- või ITsuund, mis oli ka praktikantide valikul oluline tegur.