Kerli Gabrilovica

Kerli Gabrilovica

Luminor alustab uue tegevusmudeli kasutuselevõtuks kolmes Balti riigis kontorivõrgu ümberkorraldamist. Muudatused viiakse ellu järk-järgult 2019. aasta jooksul.

Kontorivõrgu ümberkujundamise kava hõlmab lähestikku asuvate teeninduskeskuste ühendamist, klienditeenindusmudeli muutmist, panga e-teenuste täiustamist ning klientidele sularahavabade platvormide ja maksesüsteemide tutvustamist. Kontorivõrgu muutmisega üheaegselt võtab Luminor kasutusele  uue klienditeenindusstandardi. Eeskätt keskendutakse lisaväärtust pakkuvale nõustamisele ja toetatakse kliente panga e-teeninduskanalite igapäevasel kasutamisel.

Jätkuvalt saab kasutada kõiki Luminori e-teenuseid, sealhulgas mobiilseid pangateenuseid, sularahaautomaate ja internetipanka. Luminoril on 2019. aastal kavas uuendada iseteeninduspunktide ja sularahaautomaatide võrku. Samuti jätkatakse ühise sularahaautomaatide võrgu loomist kõigis kolmes Balti riigis ning suurendatakse kaugnõustamise ja -teenuste mahtu, et vähendada teeninduskeskustes käijate arvu.

Luminori jaepanganduse juht Kerli Gabrilovica ütles, et kogu finantssektori üha digitaalsemaks muutumise taustal teiseneb jätkuvalt pankade klienditeeninduskeskuste roll. „Juba praegu võib täheldada, et inimesed käivad klienditeeninduskeskustes üha vähem ning valivad mugavama tee ‒ internetipanga ja mobiilirakenduse,“ märkis Gabrilovica. Tema sõnul kasutas 2018. aastal 80% Luminori klientidest Balti riikides oma igapäevasteks pangatoiminguteks e- ja kaugkanaleid. „Juba pooled meie klientidest soovivad saada oma pangakaardid kätte klienditeeninduskeskusese asemel posti teel. Internetimaksete maht suurenes eelmisel aastal 95% võrra ja 70% meie klientidest on harjunud paindlike teenindusaegadega, mida pakuvad ennekõike e-kanalid,“ selgitas Gabrilovica.

Gabrilovica sõnul võimaldab aasta jooksul tehtav kontorivõrgu ümberkujundamine olla Luminoril klienditeeninduskeskuste töötajate ja teenustega seal, kus inimesed neid kõige enam vajavad ning parandada organisatsiooni üldist tõhusust. „Lähestikku asuvate klienditeeninduskeskuste, teeninduspunktide ja sularahaautomaatide töö ümberkorraldamisega saame kontorivõrku muuta ja pakkuda ühes sellega klientidele mugavat juurdepääsu pangateenustele siis, kui nad seda vajavad,“ märkis Gabrilovica.

Kontorivõrk kujundatakse ümber järk-järgult kogu 2019. aasta vältel. Ümberkujundamise käigus investeerib Luminor teeninduskohtade uude kujundusse ning käivitab Balti riikides klientide soovidest lähtuva uue klienditeeninduse kontseptsiooni.  Klientidele pakutakse uudset kõrgtehnoloogilist nutipanganduse kogemust, millega kaasnevad kiired ja hõlpsad pangakülastused. Tulevastes klienditeeninduskeskustes ja teeninduspunktides tegutsevad Luminori asjatundlikud ja kogenud töötajad, et aidata klientidel kohaneda uue teenindusmudeliga ning õppida aktiivsemalt kasutama e-kanaleid ja internetipõhiseid maksesüsteeme. Samas ollakse toeks ka nendele klientidele, kes vajavad nõustamist investeerimise, laenuvõtmise või säästmise vallas.

Pärast muudatuste elluviimist on Luminoril 2019. aasta lõpus Balti riikides kokku 35 klienditeeninduskeskust ja teeninduspunkti, neist kaheksa Eestis, kümme Lätis ja 17 Leedus. Kokku on kolmes Balti riigis täna hetkel 61 teeninduspunkti. Eestis on koos peakontoriga kokku 11 teeninduskeskust Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Jõhvis ning sularahavaba nõustamiskeskus Kuressaares. Luminoril on üle Eesti 100 sularahaautomaati.

Luminoril ei ole seoses klienditeeninduskeskuste võrgu ümberkujundamisega kavas teha muudatusi igapäevastes pangatoimingutes ega teistes klientidele osutatavates teenustes. Luminor informeerib kliente samm-sammult järgneva aasta jooksul kõigist klienditeeninduskeskuste võrgu ümberkujundamisega seotud muutustest.

Küsimuste tekkimisel võtke meiega palun ühendust telefonil +372 628 3300 või e-posti aadressil info@luminor.ee.