Artur Loorpuu

Artur Loorpuu

Luminor andis esmakordselt välja stipendiumi, mille eesmärk on tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi. Esimese 2000 euro suuruse stipendiumiga toetatakse Artur Loorpuu magistriõpinguid Hollandi rahvusvahelises tehnoloogia ülikoolis Delft University of Technology.

„Eestis on täna investeeringuteks soodne kasvukeskkond. Kvaliteetsete töökäte nappuse ja kasvavate palkade tingimustes tooks ettevõtlusesse uut hingamist investeeringud tulevikutehnoloogiasse, teadus-arendustegevustesse ning tootearendusse,“ ütles Luminor Eesti juht Gunnar Toomemets.

Toomemetsa sõnul on noortel võimalus tuua siinsesse majandusse olulisel määral värskeid ideid ja lahendusi ning aidata ehitada tuleviku Eestit: „Artur Loorpuu kasuks rääkis tema selge nägemus tehnoloogia ja ühiskonna koostoimimise hädavajalikkusest. Tal on kõik eeldused, et tulevikus aidata kaasa Eesti majanduse edasisele arengule.“

Artur Loorpuu jaoks sümboliseerib Luminori poolt välja antud stipendium usku Eesti noorte võimekusse midagi tehnoloogia ja teaduse koostöös ära teha. „Tänu riigi tugevale haridustasemele, soojadele suhetele teiste koostööriikidega tehnoloogia vallas ning tasemel  ettevõtlusvõimalustele näen Eestis suurt potentsiaali. Neid eeldusi arvesse võttes usun, et Eesti võiks olla järgmine suur eeskuju intensiivse suunitlusega innovatsiooni ning arendustegevuse valdkondades. Meil on võimalik luua probleemidele uuendusmeelseid lahendusi ning muuta igapäevane asjaajamine järk-järgult lihtsamaks. Rääkides Eestist olen kohanud välismaalasi, kes on peegeldanud arvamuse meist kui infotehnoloogia suurimast eestvedajast – meil on tarvis lihtsalt teadus-arendustegevuse osas järgmine käik sisse lükata ning just sellised stipendiumid aitavad noortes seda motivatsiooni esile tõsta,“ selgitas Loorpuu.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond Luminori allfondi eesmärgiks on toetada noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid väljaspool Eestit. Kohaliku ettevõtluse eest seisjana soovib Luminor tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi. Kokku laekus tänavu stipendiumile üheksa kandidaadi taotlus. Lisainfo fondi kohta on leitav siit.