Luminor Bank AS avaldas täna 2019. aasta teise kvartali auditeeritud vahearuande, mis tõestab, et panga ümberkujundusprogramm kulgeb plaanipäraselt.

Luminor jätkas teises kvartalis rahastamispositsiooni parandamist: laenude ja hoiuste suhtarv küündis eelmise aasta 142,7% asemel 117,1%-ni. Klientide hoiused kasvasid võrreldes 2018. aasta teise kvartali näitajaga üle 1 miljardi euro. Pank kahandas oluliselt viivislaenude osakaalu, mis jõudis eelmise aasta 6,1%-lt 4,3%-ni. Ümberkujunduskulude tõttu vähenes puhaskasum oodatult, langedes eelmise aasta 43,6 miljonilt eurolt 6,7 miljonile eurole.
 
Luminor laiendas juunis ka oma investoribaasi, emiteerides teist korda 300 miljoni euro väärtuses tagamata võlakirju. Emissiooni tulemusel märkisid 75 Euroopa investorit võlakirju rohkem kui 600 miljoni euro eest, millest üle 80% oli pärit väljastpoolt Balti riike. Investorite suur huvi näitab, et Luminori finantsprofiil on tugev ning et Euroopa investorid tajuvad seda panka kindla ja arenemisvõimelise, investeerimiseks sobiva krediidiasutusena.
 
Panga tegevjuhi Erkki Raasukese sõnul jõudis Luminor 2019. aasta teises kvartalis uue tegevusmudeli peaaegu täieliku rakendamiseni. “Oleme struktuuri ja otsustusprotsessi lihtsustamise, IT-süsteemide ühtlustamise ning kontrollsüsteemide tugevdamise abil muutnud  organisatsiooni tõhusamaks. Mul on hea meel tõdeda, et ümberkujundamine läheb plaanipäraselt,” rääkis Raasuke.
 
Luminor on umbes miljoni kliendi ja 2566 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2019. aasta teise kvartali lõpu seisuga 16,4% hoiuste ja 20,2% laenude turuosa. Omakapitali kogusumma küündib 1,6 miljardi euroni ning Luminor on kapitaliseeritud 18% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega (CET1). Luminori eesmärk on olla oma klientidele parim finantskeskkond.

Luminori 2019. aasta II kvartali auditeeritud aruande leiab siit.