1. oktoobril 2019 muutuvad Luminor Bank AS-i hinnakiri ja hoiuste üldtingimused.

Hoiuste üldtingimuste olulisemad muudatused puudutavad intressi arvestamise ja väljamakse tingimusi. Täiendatud on ka tingimusi eraklientidelt tulumaksu kinnipidamise osas vastavalt 1. jaanuaril 2018 jõustunud tulumaksuseaduse muudatustele. Muutuvad lepingu erakorralise ülesütlemise sätted ja hoiuselepingu muudatusi käsitlevad tingimused.
 
Hinnakirjas muutuvad osade teenuste ja toodete nimetused, osaliselt muutub teenuste hinnastamine ning mõned tooted ja teenused kaovad.
 
Muudatuste eesmärk on lihtsustada klientide jaoks hinnakirja ülesehitust. Samuti on muudatused hinnakirjas tingitud turuolukorrast ja seotud ettevalmistustega Luminori ühtsele süsteemile üleminekuga.
 
Kõigi muudatustega saab eraklient tutvuda aadressil www.luminor.ee/era01102019 ja äriklient aadressil www.luminor.ee/ari01102019
Samuti saab muudatustega tutvuda alates 1. augustist 2019 Luminori pangakontorites.

Kui klient on muudatustega nõus, siis ei ole tal vaja midagi teha, 1. oktoobrist 2019 hakkavad kliendi lepingu(te)le kehtima uus hinnakiri ja uued tingimused. Kui klient ei ole hinnakirjas või tingimustes toodud muudatustega nõus, siis on tal õigus pangaga sõlmitud leping(ud) hiljemalt 30. septembril 2019. aastal üles öelda.