Luminor avaldas täna 2020. aasta esimese kvartali vahearuande, mille kohaselt parandas pank oma rahastamispositsiooni ning on heas seisus toetamaks oma kliente koroonaviiruse levikust tingitud raskustest läbitulekul.

Luminori rahastamispositsioon paranes jätkuvalt ning laenude ja hoiuste suhtarv oli esimese kvartali lõpuks langenud aastataguselt 108,4 protsendilt 99,7 protsendini. Seda toetas hoiuste kasv 567 miljoni euro võrra ja laenuportfelli vähenemine 1,4 miljardi euro võrra, mis oli sihipärane jõupingutus tagamaks riskide õiglane hinnakujundus ja kasumlikkus.
 
Panga äritulem paranes ning ilma erakorraliste kuludeta kajastus see ka kulude ja tulude suhtarvus, mis oli 57,5 protsenti võrreldes möödunud aasta esimese kvartali 59,7 protsendiga. Esimese kvartali netokahjum oli 21,2 miljonit eurot, mis tulenes eelkõige COVID-19 levikust ja makrostsenaariumite muutumisest tingitud krediidikahjumite eraldistest.
 
Olles oluline osa Baltimaade majandusest, jätkas Luminor pangandusteenuste pakkumist ka eriolukorras, mille Balti riikide valitsused välja kuulutasid. Lisaks võttis pank kasutusele ulatuslikke meetmeid, et tagada panga töötajate ja klientide ohutus.
 
Luminor aitab leevendada pandeemiast tingitud majanduslikku kahju, pakkudes nii eraisikutele kui ka äriklientidele lihtsustatud korras maksepuhkusi ja jätkates oma praegustele ning tulevastele klientidele laenude väljastamist.
 
4. märtsil emiteeris Luminor esimese pangana Balti riikides 500 miljoni euro väärtuses tagatud pandikirju marginaaliga 25 baaspunkti üle mid-swap määra, mille lõpptootlus oli -0,18 protsenti. See on rekordiliselt madal intressimäär, millega Balti valitsussektori väline eminent on finantsturgudelt raha laenanud. Kogutud vahendeid kasutati rahastamisbaasi laiendamiseks ja likviidsuspuhvrite edasiseks suurendamiseks.
 
2020. aasta esimeses kvartalis hakkas Luminor pakkuma Lätis eraisikutele võimalust saada panga kliendiks ilma kontorit külastamata ning 2020. aasta jooksul laieneb see võimalus ka Eestisse ja Leetu. Teiseks oluliseks sammuks veebiteenuste arendamisel oli Luminori e-kaubanduse portaali lahenduse loomine, mis võimaldab Balti riikide veebipoodidel toodete ja teenuste eest arveldada eri pankade klientidega.
 
Luminor tegi edusamme ka varasematest emapankadest sõltumatute makse- ja infosüsteemide arendamisel. Pank sai 2020. aasta esimeses kvartalis kõigis kolme riigi peamistes pangandussüsteemides valmis sõltumatu maksetaristu ja liikus jõudsalt rahvusvaheliste maksevoogude eraldamise suunas.
 
„Nagu kõik ettevõtted, pidime ka meie selle aasta esimeses kvartalis oma prioriteedid ümber seadma, et keskenduda eelkõige oma töötajate ja klientide turvalisusele,“ ütles Luminori tegevjuht Erkki Raasuke. „Alustasime aastat tugevalt positsioonilt. Uue tegevusmudeli kasutuselevõtt ja tegevuse tõhustamine muutsid panga kriisi tekke ajaks tugevamaks ja kiiremaks ning see võimaldades meil ka muutuvate oludega kiirelt kohaneda.“
 
Raasukese sõnul jätkatakse panga organisatsioonilise võimekuse suurendamist veelgi, et olla rasketel aegadel toeks oma klientidele. „Samuti töötame edasi kriisi eri stsenaariumidega, et olla valmis selle erinevatele arengutele ja majanduslikele mõjudele reageerimiseks. Kõige olulisem on see, et valmistume kaasa aitama majanduse taaskäivitamisele,“ rõhutas Raasuke.

Luminor on 940 000 kliendi ja 2500 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2019. aasta lõpu seisuga 16,6% hoiuste ja 18,7% laenude turuosa. Panga omakapital küündib 1,6 miljardi euroni, mis tagab Luminori kapitaliseerituse 19,7% tasemel esimese taseme põhiomavahenditega (CET1).

Luminori 2020. aasta esimese kvartali auditeerimata aruande leiate meie kodulehelt.