Angelika Tagel

Angelika Tagel

Luminor Pensions Baltikumi üksuse juht, Luminor Pensions Estonia AS juhatuse esimees, Angelika Tagel lahkub Luminorist. Panga uus tegevusmudel näeb ette organisatsiooni dubleerivate juhtimistasandite kaotamist ja sellest tulenevalt pensionide ja varahalduse üksuste liitmist. Alates 1.märtsist juhib Luminori Baltikumi pensioni üksust pikaajalise investeerimisvaldkonna kogemusega Rasmus Pikkani.

Angelika Tagel liitus Luminor panga eelkäija Nordea pangaga 2006.aastal, et üles ehitada pensionifondide valitsemine ja käivitada pensionifondid Balti riikides. Alates Luminori sünnist 1.oktoober 2017 vastutas Tagel Nordea ja DNB Baltikumi pensionivaldkondade ühendamise eest ning tema eestvedamisel valmistati ette Luminori pensionifondide efektiivne Baltikumiülene juhtimine. Tänaseks on Luminori pensionifondidesse usaldanud oma vara mahuga üle 1,2 miljardi euro rohkem kui 370 tuhat klienti Eestis, Lätis ja Leedus.   
 
Angelika Tageli sõnul on ta Baltikumi pensioniäri ülesehitamisse nullist edukalt toimiva ärini pühendanud pea 13 aastat ning see aeg on pakkunud nii väljakutseid kui kindlustunnet, et vastutustundlikult ja kindlalt juhitud pensionifondide haldamine viib edukate tulemusteni. „Pensionivara juhtimine on väga suur vastutus. Seada tulevane pensionär esikohale, mõelda strateegias aastaid ette - see on olnud minu esmane prioriteet. Täna annan järeltulijale üle tugevate tulemustega pensionifondid, mida juhib pikaajalise kogemusega professionaalne meeskond. Ühtlasi tänan südamest kõiki kliente, koostööpartnereid ja oma meeskonna liikmeid usalduse ning pikaajalise eduka koostöö eest.“  
 
„Olen Angelikale väga tänulik. Tema pangas olemise aega mahtus ka Luminori eelkäijate pensioniettevõtete ühendamine hästi toimiva meeskonnaga Baltikumi-üleseks tervikuks. See eesmärk sai eelmise aasta lõpuks täidetud. Samuti tähistasid Luminor Eesti pensionifondid eelmise aasta septembris oma kümnendat tegevusaastat, olles sel hetkel nr 1 III samba fond pikaajalise tootlikkuse poolest.  Lisaks suurepärasele ärile, on Angelika üles ehitanud suurepärase meeskonna, kellega on hea edasi minna,“ ütles Luminori privaatpanganduse ja varahalduse segmendi juht Baltikumis Gunnar Toomemets.
 
Luminori Baltikumi pensioni üksust juhtima asuv Rasmus Pikkani lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadiga ning alustas finantsmaastikul 1997-2001 Eesti Pangas ökonomistina. Sealt edasi on ta täitnud erinevaid investeerimistoodetega seotud positsioone Sampo Pangas, Swedbankis ja Luminoris. Ta on igapäevaselt tegelenud nii finantsturgude analüüsi, tootearenduse, investeerimisfondide juhtimise, portfellihalduse valdkonna juhtimise kui viimastel aastatel laiemalt investeerimis- ja kindlustustoodete pakkumise arenduse ja distributsiooniga.
 
„Pensioniäri kontekstis on oluline see, et paarikümne aasta jooksul on Rasmusel tekkinud pikaajaline valdkonna kogemus läbi erinevate majandustsüklite – see annab kliendile kindluse, et õigeid otsuseid tehakse järjepidevalt,“ lisas Toomemets. 
Toomemetsa sõnul saab pensioniäri peamiseks fookuseks klientide jõukuse suurendamisele, mis pikas perspektiivis aitab parandada klientide elukvaliteeti.
 
Pikkani tööleasumisest alates hakkab tema peamiseks ülesandeks olema Baltikumi pensioniettevõtete strateegiline juhtimine.
„Rahvastiku vananemine Balti riikides ja demograafilised trendid meid ümbritsevas arenenud maailmas jätavad vähe ruumi usule, et keegi teine – valdavalt eelduslikult siis „riik“ -  hoolitseb meie eest ja tagab meile harjumuspärase äraelamise perioodil, kui me ise enam piisavas koguses tulusid genereerida ei suuda. Kuivad numbrid viitavad pigem olukorrale, kus vaid riigile lootvad tuleviku-pensionärid elavad suhteliselt kehvemas olukorras tänastest pensionäridest,“ on Pikkani veendunud. 
 
Pikkani kogemus näitab kuidas täna on inimeste otsused teel oma pensionieaks valmistumisel kahjuks ühed kõige vähem tähtsustatud ja mõtestatud otsused üldse. „Kuigi kiusatused oma praegused vahendid ära kulutada tänase heaolu ülevalhoidmiseks on suured, peab meeles pidama, et olulised otsused oma tuleviku heaolu tagamiseks tuleb ikkagi õigeaegselt ära teha. See võib tunduda ebamugav, aga pikas perspektiivis on pensioniks kogumine ainuõige valik. Sellest mõistmisest edasi on oluline tagada pensionivarade optimaalne kasv investeerimistegevusest ja investeeringutega võetavatest riskidest – selles pole vähimat kahtlust. Samuti on oluline leida optimaalne tasakaal, mille ulatuses pensionieaks kõrvale pandud vahendid saavad osaleda kodumaisesse majandusse investeerimisel,“ rääkis Pikkani.
 

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja, mille turuosa hoiuseturul on 16% ja laenuturul 22%. Pangal on Baltikumi peale umbes miljon klienti ja 3000 spetsialisti. Luminor on kapitaliseeritud 18% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega, mille maht on 1,8 miljardit eurot. Moody's Investor Service kinnitas Luminor Bank ASile esmakordse hoiuste krediidireitingu Baa1 koos stabiilse väljavaatega. Luminori kolmeaastase tähtajaga tagamata võlakirjad on noteeritud Iirimaa väärtpaberibörsil.