2019. aasta jooksul koondatakse kõikide juhtimistasandite peale kokku Eestis 130, Lätis 250 ja Leedus 420 ametikohta.

Luminoril on Baltimaades kokku praegu umbes 3000 töötajat.

Pärast pankade piiriülese ühinemise lõpuleviimist aasta alguses lihtsustatakse ümberkorralduste teises etapis äriprotsesse, vähendatakse juhtimistasandite arvu, et muuta juhtimisprotsessid lihtsamaks ja selgemaks ning kaotatakse kattuvad töökohad.

Muutusega parandatakse Luminori konkurentsivõimet ja organisatsiooni efektiivsust, samuti vähendatakse oluliselt tegevuskulusid. Ühtlasi plaanitakse ühtlustada oma tehnoloogilisi platvorme, lihtsustada toote ja teenuse portfelli ning tõsta klienditeeninduse kvaliteeti. Samuti vähendatakse meeskondade suuruseid ja leitakse võimalusi uute digitaalsete lahenduste kasutamiseks.

Luminor on kollektiivsest koondamisest teavitanud asjakohaseid ametkondi, sealhulgas ametiühinguid Eestis ja Leedus ning finantssektori töötajate ametühingut Lätis.

Kollektiivsed koondamised toimuvad 2019. aasta jooksul ning need viiakse läbi etapiviisiliselt vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Muudatused on olulised organisatsiooni edasiseks arenguks. Luminor teeb kõik endast oleneva, et leevendada koondatavate töösuhte lõpetamise tagajärgi ning pakub koolituste ja personaalsete nõustamiste abil tuge uue töökoha otsimisel. Samuti maksab Luminor lahkuvatele töötajatele lisaks seaduses ettenähtule täiendavat koondamishüvitist.

Klienditeeninduse kvaliteedile muutused mõju ei avalda ning töö jätkub tavapäraselt. Kliente hoitakse olukorraga regulaarselt kursis ning kui edaspidi peaks panga toodetes või teenustes midagi muutuma, antakse sellest teada.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja. Luminori eesmärk on pakkuda uusi, innovaatilisi pangatooteid ja teenuseid, mis on loodud Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ning inimeste jaoks.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja, kelle turuosa hoiuseturul on 16% ja laenuturul 22%. Meil on kogu Baltikumi peale umbes miljon klienti ja 3000 spetsialisti. Luminor on kapitaliseeritud 17,3% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega, mille maht on 1,8 miljardit eurot. Moody's Investor Service kinnitas Luminor Bank ASile esmakordse hoiuste krediidireitingu Baa1 koos stabiilse väljavaatega. Luminori kolmeaastase tähtajaga tagamata eelisvõlakirjad noteeriti 2018. aasta oktoobris Iirimaa väärtpaberibörsil Euronext Dublin.