Luminor võimaldab edaspidi ajutiste raskuste korral maksepuhkust ka oma liisinguklientidele. Eraklientidele võimaldatakse maksepuhkust kuni kolm kuud ning äriklientide puhul sõltub see konkreetsest kliendist, juhtumist ja liisitavast varast.

„Praegusest olukorrast tingituna otsustasime ka oma liisinguklientidele võimaldada ajutiste makseraskuste korral maksepuhkust. Eraklientidel on võimalik maksepuhkust taotleda maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid äriklientide puhul sõltub see konkreetsest juhtumist,“ ütles Luminor Liising AS juhatuse esimees Viljar Lillemägi. „Maksepuhkuse korral jääb eraklientidele liisingulepingu intressimäär samaks, kuid ärikliendi puhul sõltub see mitmest erinevast aspektist ja ühtset reeglit välja tuua ei saa.“
 
COVID-19 põhjustatud ajutiste makseraskuste tekkimisel on maksepuhkuse taotlemise eelduseks jooksvate ja varasemate märkimisväärsete võlgnevuste puudumine viimase 12 kuu jooksul. Lõplik otsus tehakse kliendi maksepuhkuse taotluse läbivaatamise käigus.
 
Varasemalt on Luminor teatanud, et kodulaenuklientidel on vajadusel võimalik taotleda kuni kuuekuulist maksepuhkust. Äriklientide puhul on laenude maksepuhkuse struktureerimisel ja pikkusel variante mitmeid. Nende puhul võib maksepuhkuse aeg olla lühem, aga ka pikem ning see sõltub eelkõige kliendi finantsseisust, konkreetsest olukorrast ja tema edasisest plaanist.
 
Luminor paneb klientidele südamele, et mida varem oma murega panga poole pöördutakse, seda suurema tõenäosusega leitakse probleemile parim lahendus. Nii era- kui ka äriklientide puhul tuleb maksepuhkust taotleda ainult siis, kui selleks on reaalne ja mõjuv põhjus.