Luminor panga uuringust selgus, et tarbimislaenu valimisel pöörab laenulepingu tingimustele suurt tähelepanu iga teine eestlane, mis on Balti riikide võrdluses parim tulemus. Samas kõigi kolme Balti riigi elanikud peavad tarbimislaenu võtmisel olulistemaks teguriteks igakuist tagasimakset ja aastast intressimäära.

„Uuringust tuli välja, et kõigis kolmes Balti riigis oli tarbimislaenu võtmise kõige sagedasem eesmärk suurte ostude tegemine,“ ütles Luminori krediiditoodete tootejuht Martin Malinovski. „Kui Eestis ja Leedus oli sageduselt teine laenuvõtmise põhjus uute ideede elluviimine, siis Lätis laenati tihti just ootamatute kulude katmiseks. See näitaja oli peaaegu kaks korda suurem kui mujal Balti riikides.“
 
Enamik Eesti vastajatest (68%) pööras laenu valimisel kõige rohkem tähelepanu selle igakuistele tagasimaksetele. Veidi üle poole (52%) pidas tähtsaimaks aastast intressimäära ning peaaegu sama suur arv vastanuid (50%) lepingutingimusi.
 
Ka Leedus pidasid suurem osa laenusaajatest (60%) tähtsaimaks igakuiste tagasimaksete summat. Peaaegu pooled vastanuist (49%) pöörasid suurt tähelepanu laenu aastasele intressimäärale ning kolmandana (44%) peeti tähtsaks lepingutingimusi.
 
Kui Eesti ja Leedu inimesed peavad kõige tähtsamaks just igakuiste tagasimaksete summat, siis Lätis oli laenuasutuse valimise aspektidest esikohal võimalus saada laenu ilma teenustasuta – selle variandi valis 41% vastanutest. Samas laenulepingu tingimusi peab Lätis prioriteediks vaid iga kolmas inimene.
 
Huvitaval kombel pidasid kolmandik Läti ja Leedu elanikke (vastavalt 37% ja 33%) tähtsaks laenupakkumiste võrdlemist, kuid eestlaste jaoks oli sama populaarne küsida pakkumist ainult sellest pangast, kus nad olid juba kliendid – nii vastas 37% uuringus osalejatest. Eestis pidas laenupakkumiste võrdlemist tähtsaks natuke rohkem kui veerand vastanuist (28%).
 
Luminori uuring elanike tarbimislaenu kasutamise harjumuste kohta korraldati koostöös turu-uuringufirmaga Norstat. Uuringu käigus küsitleti 3026 inimest (Lätis 1012, Leedus 1009, Eestis 1005).