Luminor Bank AS avaldas täna oma 2019. aasta kolmanda kvartali vahearuande, mille kohaselt on pank järjepidevalt parandanud oma rahastamispositsiooni. Samuti on edasi liigutud pangasüsteemide eraldamisega emapankadest.

Luminor jätkas kolmandas kvartalis rahastamispositsiooni parandamist – laenude ja hoiuste suhtarv küündis eelmise aasta 139,4%-ga võrreldes 108,4%-ni. Klientide hoiused on võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvanud 16,7%. Muudatusprotsessi kulude tõttu vähenes puhaskasum kolmandas kvartalis vastavalt ootustele 16,9 miljonile eurole. 

2019. aasta kolmanda kvartali kõige olulisemaks sündmuseks oli Luminoris 60% enamusosaluse omandamine Blackstone’i juhitud erakapitali investeerimisfondide poolt. Tehing, mille väärtus on miljard eurot, kujutab endast üht suurematest investeeringutest Baltimaade ajaloos.

Panga tegevjuhi Erkki Raasukese sõnul on Luminor teinud kolmandas kvartalis tubli edasimineku emapankade maksetaristust ja infosüsteemidest eraldumises. „Lätis ja Leedus viisime lõpule klientide üleviimise esimese etapi, mille tulemusena tõime Luminori süsteemidele edukalt üle ligi 24% meie aktiivsetest varasematest Nordea klientidest. See viib meid suure sammu edasi eesmärgi poole, milleks on sõltumatu pangataristu loomine. Mul on rõõm tõdeda, et saame panga muudatusprotsessiga tugevalt positsioonilt edasi liikuda ning et Blackstone on sellises ulatuslikus ettevõtmises meile ideaalseks partneriks,“ lisas ta.

Luminori 2019. aasta kolmanda kvartali auditeerimata aruande leiab siit.

Luminor on umbes miljoni kliendi ja 2500 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2019. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga 16,8% hoiuste ja 19,5% laenude turuosa. Omakapitali kogusumma küündib 1,6 miljardi euroni ning Luminor on kapitaliseeritud 18,7% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega (CET1).