Luminor Eesti, Läti ja Leedu kolmanda kvartali tulemused olid ootuspäraselt head. Kasumlikele tulemustele andsid hoogu Balti riikide soodsad majandustingimused.

Kolmandas kvartalis olid Luminor grupi jaoks fookuses sisemised ümberkorraldused, iseseisva krediidireitingu saamine ja strateegiline partnerlus erakapitali investeerimisfondiga Blackstone.
 
„Blackstone'i otsus omanadada Luminoris 60%-line enamusosalus, Moody's Investor Service poolt esmakordselt Luminori hoiustele kinnitatud krediidireiting Baa1 ja sellele  järgnenud tagatiseta eelisvõlakirjade emissioon summas 350 miljonit eurot – see kõik  annab kinnitust, et meie finantsprofiil on tugev ja Luminor on põnev investeerimisobjekt nii Baltikumi kui ka rahvusvaheliste investorite jaoks. Lisaks on tähelepanuväärne, et jõudsime nende verstapostideni napi ühe aasta jooksul pärast Luminori tegevuse alustamist ning uute strateegiliste eesmärkide seadmist,“ rääkis Luminori grupi tegevjuht Erkki Raasuke.

Üldist positiivset fooni Balti riikide majanduses varjutavad hiljutised rahapesujuhtumid, mis on jätnud tugeva jälje kogu siinse finantssektori mainele.

„Peame võtma oma kohustuste ja edasise tegevuse suhtes kindla hoiaku ning tagama täieliku läbipaistvuse kõigis oma tegevustes. Meie strateegilise valiku tulemusel paikneb Luminori kliendibaas ligikaudu 98% ulatuses Põhja- ja Baltimaades. Niisamuti oleme oluliselt tugevdanud vastavusriskide juhtimist, mis toetab panga valitud riske teadvustavat ja läbipaistvat juhtimiskultuuri,“ selgitas Raasuke.

Luminor Eestile tõi kolmas kvartal vastavalt seatud eesmärkidele ja ootustele kindla kasvu kõigis ärisegmentides. Luminor Eesti kolmanda kvartali puhaskasum oli 7,1 miljonit eurot ja puhas intressimarginaal jäi stabiilseks 1,8% juures. Nii äri- kui ka eraklientidelt teenitud puhas teenustasutulu kasvas 2018. aasta kolmandas kvartalis võrreldes sama aasta teise kvartaliga kolme protsendi võrra.

„Kolmandas kvartalis jätkas Luminor Eesti kõigis ärisegmentides kindlat kasvu. Meie finantspositsioon on tugev ning meie eesmärk on pakkuda siinsetele klientidele parimaid tooteid ja teenuseid,“ rääkis Luminor Eesti juht Gunnar Toomemets.

Luminor Eesti fookus oli kolmandal kvartalil kliendikogemuse täiustamisel ning klientide ootustele vastamiseks erinevatel seesmistel ümberkorraldustel.

„Luminoris tehakse iga päev uuendusi. Meie soov saada aina paremaks ja luua lisandväärtust oma klientidele, on toonud kaasa mitmeid muudatusi klienditeeninduses. Muudame oma klienditeenindust üha digitaalsemaks ning viime enamiku kliendikohtumistest ja aktiivsest kliendisuhtlusest kaugkanalitesse. On julgustav näha, et meie pingutused on saanud nii positiivse tähelepanu osaliseks,“ selgitas Toomemets.

Kolmas kvartal lõpu märksõnadeks olid veel Eestis Luminor Eesti pensionifondide 10. sünnipäev ning väga head tulemused – valitsevate varade maht ulatus kvartali lõpuks 329 miljoni euroni, kasvades võrreldes teise kvartaliga 3,5%.

Luminor Eesti kolmanda kvartali aruannet saab vaadata siit.

Lisainformatsioon:

Hedwig Meidra
Korporatiivkommunikatsiooni juht

+372 5059 104
Hedwig.Meidra@luminorgroup.com