Olles kapitaliseeritud oluliselt rohkem kui seda nõuavad kohalduvad regulatiivsed nõuded ja sisemised eesmärgid, on Luminor Bank otsustanud maksta osa ülemäärasest kapitalist välja oma ainuaktsionärile Luminor Group AB-le, kelle peamised aktsionärid on Nordea Bank Abp ja DNB Bank ASA.

Luminori praegune 20-protsendine koguomavahendite suhtarv on oluliselt kõrgem kui sisemine eesmärk 17 protsenti, mida peetakse piisavaks kõigi regulatiivsete nõuete täitmiseks ja Luminori äristrateegia elluviimiseks.
 
Väljamakse hõlbustamiseks võttis Luminor Banki ainuaktsionär Luminor Group 28. mail 2019. a vastu otsuse muuta fondiemissiooni teel osa Luminor Banki ülekursist aktsiakapitaliks, mille järgselt aktsiakapitali vähendatakse, võimaldamaks väljamakset aktsionärile. Luminor on saanud nendeks toiminguteks loa Euroopa Keskpangalt. Väljamakse tehakse pärast seadusega nõutava 3-kuulise ooteaja möödumist.
 
Pärast fondiemissiooni ja sellele järgnevat aktsiakapitali vähendamist jääb Luminor Bank AS‑i aktsiakapital samale tasemele nagu see on praegu - 34 912 230 eurot.
 
Täpsema info saamiseks kontakteeruge palun: ir@luminorgroup.com.
 
Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja, kelle turuosa hoiuseturul on 16% ja laenuturul 22%. Meil on kogu Baltikumi peale umbes miljon klienti. Luminor on kapitaliseeritud 18% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega (CET 1), mille maht on 1,8 miljardit eurot. Meie eesmärk on olla parim finantskeskkond kohalike ja tegusate inimeste ja ettevõtete jaoks.