Luminor lõi arendajatele mõeldud portaali Developer Portal, mille eesmärk on aidata ettevõtjatel leida parim viis, kuidas siduda oma tooted pangateenustega.

Luminori Developer Portal on Luminori avatud panganduse strateegia esimene samm, mis võimaldab arendajatel, toodete omanikel, idufirmadel ja tarkvaraettevõtetel tutvuda Luminori avatud panganduse rakendusliidestega, et saada pangateenustele programmeerimiskeskne juurdepääs, katsetada võimalikke kasutusviise ning töötada välja rakendusi, mis avardavad pangateenuseid või haakuvad nendega.

Avatud pangandusel on igapäevaelus piiramatult kasutusvõimalusi. Nii näiteks saab siduda pangateenused juba olemasolevate lahendustega, nt raamatupidamis- või finantsplaneerimistarkvaraga. Samuti võib pangateenuseid avardada ja muuta need sobivaks konkreetsetele kliendisegmentidele ning luua seeläbi uusi tooteid.

„Luminor asutati selleks, et pakkuda teenuseid Balti riikide ettevõtetele ja ettevõtlikele inimestele. Usume, et avatud panganduse kaudu on meil võimalik seda eesmärki toetada, tehes koostööd Balti riikide arendajatega, et töötada välja tooteid ja teenuseid, mis suudaksid rahuldada kõikide meie piirkonnas asuvate inimeste ja ettevõtete vajadusi,“ ütles Luminori igapäevapanganduse toodete juht Jevgenijs Kazanins. „Seepärast loodame Luminori avatud pangandusega võita laiema kogukonna tähelepanu alates sõltumatutest arendajatest kuni idufirmade ja ettevõtete IT-süsteemide integreerijateni. Ootame, et ettevõtted looksid rakendusi eri valdkondade kaubandus- ja ärisegmentide jaoks.“

Luminori Developer Portal on juba saadaval lehel https://developer.luminoropenbanking.com. Praegu jagatakse portaalis teavet kontode, maksete ja maksekaartidega seotud rakendusliideste kohta. Samas näeb Luminori avatud panganduse strateegia ette rakendusliideste ulatuse laiendamist kogu tootevalikuni, hõlmates ka igapäevapanganduse, kogumise ja laenamisega seotud tooteid.

Luminor kavandab Balti riikides mitmesuguseid üritusi, mille eesmärk on jagada teavet olemasolevate ja kavandatavate rakendusliideste kohta, suhelda arendajate kogukonnaga ja soodustada arutelu võimaliku koostöö teemal.

Lisainformatsioon: Martin Kõrv