2018. aasta algas positiivsel lainel – finantsturgudel jätkusid eelmisel aastal alguse saanud trendid: maailma aktsiad vallutasid uusi hinnatippe, jätkus tõusvast intressist tulenev surve võlakirjade hindadele ning euro tugevnes dollari suhtes veelgi. Veebruari esimesed päevad tõid aga kauaoodatud korrektsiooni. Kuigi pärast pikka rahulikku perioodi võivad sellised hinnakõikumised tunduda erakorralistena, on tegu tavapärase nähtusega. Pikaajaline väljavaade on ikka positiivne.

Valuuta kallinemine tähendab püsivat vastutuult eurodes investeerijale

Pärast lühikest pausi 2017. aasta IV kvartalis jätkus euro tugevnemine 2018. aastal uue hooga. Kuna euroala põhinäitajad on jätkuvalt head, kasvas euro väärtus dollari suhtes 4,5%. On selge, et euroala majanduskasv on aastakümne kõrgeimal tasemel ning olukord püsib veel mõnda aega, sest majanduse kindlustunne kogu piirkonnas on liginemas 17 aasta rekordile. Majanduse kasvuhoog tekitab spekulatsioone, et Euroopa Keskpank karmistab peagi oma poliitikat, mis omakorda aitab kaasa euro kallinemisele. Õli valas tulle Austria keskpanga juht Ewald Nowotny, viidates, et on täidetud tingimused EKP võlakirjaostuprogrammi lõpetamiseks.

Turu üldine ootus on siiski, et võlakirjaostuprogramm lõpeb septembris 2018 ja esimene intressitõus toimub järgmise aasta keskpaigas. Arvestades, et inflatsioon püsib jonnakalt alla 2%, tundub, et ootus on põhjendatud. Seega tundub euro hinnatõus lühiajalises plaanis vaatamata üldisele kallinemistrendile liiga järsk ja EUR/USD valuutapaari kurssi võib oodata korrektsioon.

Hea jaanuar = hea aasta?

Maailma aktsiad on aastat alustanud suurepäraselt – märkimisväärse hinnatõusuga kogu maailmas. All Country World indeks on aasta algusest USA dollarites arvestatuna kasvanud 5,55% (eurodes 1,6%). Paljud investorid peavad seda heaks endeks ülejäänud aasta kohta ja kinnitavad, et positiivne jaanuar on alati kaasa toonud kasvuaasta. Kuid kas see teooria ka vett peab?

Kui vaadata MSCI maailma indeksi liikumist viimase 48 aasta jooksul, siis keskmine jaanuari tootlus oli sellel perioodil +0,7%, aasta keskmine tootlus aga 8,0%. Kuid kui võtame arvesse ainult need aastad, kui indeks kasvas jaanuaris rohkem kui 4% (selliseid aastaid oli 48 aasta jooksul 10), oli indeksi nende aastate keskmine tootlus 18,6%. Mis veelgi toredam, kõigil kümnel juhul oli indeksi aastatootlus positiivne. Seega kinnitavad ajaloolised andmed, et hea tootlusega jaanuar võib viidata heale aastale. Investorid peaksid sellistest andmetest lähtudes olema aga siiski ettevaatlikud: ajalugu ei pruugi korduda, sest sellise näilise seaduspära taga ei ole fundamentaalnäitajatest tulenevaid protsesse.

Tingimuste paranemine Ladina-Ameerikas tõi kaasa ligi 10%lise hinnatõusu

Laiemas plaanis ei ole aktsiaturu tõusu edetabeli osas muutusi toimunud, sest arenevad turud kasvasid jätkuvalt ülejäänud turust kiiremini – aasta algusest tänaseni 3,8% (eurodes), võrreldes kogu turu 1,3%ga. Arenevate turgude seas on esirinnas Ladina-Ameerika aktsiad, mille hinnad tõusid eurodes ligi 10%. Kogu piirkonnale tuli kasuks investorite suurenenud usaldus Brasiilia aktsiate suhtes, sest riigi majanduse taastumine on muutunud madalamate intressimäärade ja tarbijate ning ettevõtete suureneva kindlustunde toel laiapõhjalisemaks. Täiendavat tuge on pakkunud ka sammud eelarve stabiilsuse suurendamise suunas pensionireformi abil. Poliitika on siiski ka edaspidi oluline riskitegur, sest Brasiilia presidendivalimised toimuvad 2018. aasta oktoobris.

Tulevase aktsiaturu tootluse põhikomponendiks peaks olema korralik kasumikasv ettevõtetes

Jaanuaris algas 2017. aasta IV kvartali majandustulemuste avalikustamine, mis jätkub ka veebruaris ja on peamine turul toimuvat määrav faktor, kusjuures põhitähelepanu all on tuleviku kasumiprognoosid.

USAs, kus tulemused on avalikustanud ligi pool ettevõtetest, on pilt väga helge. 80% ettevõtetest ületas kasumi- ja 82% käibeootust. Praeguse tempo juures peaks USA ettevõtete kasumite kasv 2017. aastal olema 12,7%. Koos maksureformist saadava tõukega prognoositakse 2018. aastaks USA ettevõtete kasumite 17,5%list kasvu.

Euroopa ettevõtete kasumeid vähendab jätkuvalt tugev euro. Siiani tulemused avalikustanud ettevõtetest ületab kasumiprognoosi vaid 44%. Müügikäibe vaatenurgast on pilt roosilisem - rohkem kui 71% ettevõtetest teatasid oodatust kiiremast müügikäibe kasvust. Madala baasväärtuse taustal peaks 2017. aasta kasumite kasv jõudma siiski korraliku 14,9%ni. 2018. aastaks prognoositakse Euroopa ettevõtete kasumite 12,5%list kasvu.

Kasvav müügikäive koos üsna stabiilse marginaaliga, mida kaitsevad madal palgasurve ja inflatsioon, peaks tähendama korralikke kasumeid ka arenevate turgude ettevõtetele. Hetkel pakuvad analüütikud kasumite kasvuks piirkonnas 10–15%.

Aktsiad pole odavad, kuid kasumite kasv toetab tõusu jätkumist

Hinnastamise seisukohalt vaadates näitab P/E (hind jagatud eelmise aasta kasumiga), et maailma aktsiad on võrreldes pikaajalise keskmisega liginemas kergelt ülehinnatud kategooriale. Kõige kõrgem P/E on USA aktsiatel (26,8) ning ka arenenud turgude üldnäitaja (21,5) ligineb kallile hinnale. Arenevate turgude hind on jätkuvalt üsna õiglane (P/E 16,2).

Siiski ei peaks selline hinnang investorit hirmutama, sest tegu ei ole äärmuslikult kõrgete väärtustega ning kasvuruumi veel on. Lisaks tähendab kahekohaline kasumikasvu prognoos, et aktsiate hindadel on üle 10% kasvuruumi, ilma et hinnang muutuks. Kõrgem hinnang toob aga kaasa hindade suurema volatiilsuse, seega peaks investorid olema valmis suuremateks hinnakõikumisteks.

Peamised tegurid viitavad finantsturgude positiivse arengu jätkumisele

Juba päris pikka aega on hinnad kõikunud üsna vähe, mis paneb mõned investorid muretsema ning suurendab lühiajalise korrektsiooni hirmu. Jaanuari viimase nädala seisuga ei olnud MSCI World indeks peaaegu poole aasta vältel (augustist 2017) langenud tippust rohkem kui 1,5%. Mitmete positiivsete majandusnäitajate avalikustamine on tekitanud investorite hulgas spekulatsioone, et rahapoliitika karmistamine toimub oodatust varem, ning sellega on kaasnenud ka võlakirjade tootluse tõus ja aktsiahindade korrektsiooni algus. Langust võimendas ka asjaolu, et investorid olid sunnitud eelnenud tõusu jooksul kogutud suure hulka volatiilsuse langusele tehtud panuseid sulgema.

Arvestades aga väga toetavat majanduskeskkonda ja majanduse ning ettevõtete kasumite positiivseid väljavaateid, ei tohiks korrektsioon olla liiga pikk ega sügav. Pikemaajaline tõusutrend siiski jätkub ning investorid, kes on oodanud võimalust siseneda turule odavamal hinnatasemel, võivad käsitada hinnalangust ostuvõimalusena.

Allikad: MSCI, Bloomberg, Thompson Reuters, IMF.


Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.