Viimasest 17 kuust ainult kahel on maailma aktsiate hinnad langenud

Veebruari keskpaigas saavutatud hindade põhjale järgnes küll hinnatõus, kuid märtsis taastus müügisurve ja volatiilsus ning maailma aktsiate tootlus on juba teist kuud järjest negatiivne. Investorid peavad aga siinkohal meeles pidama, et maailma aktsiaturud on enne seda tõusnud 15 järjestikust kuud. See tähendab, et viimasest 17 kuust ainult kahel on turg kokkuvõttes langenud.

Viimane müügilaine lõi negatiivseks ka maailma aktsiaturgude jooksva aasta tootluse. Märtsi lõpuks oli All Country World indeksi tootlus aasta algusest -3,7%. Languse esirinnas olid arenenud turgude aktsiad, mille tootlus aasta algusest on olnud –4,1%; arenevate turgude aktsiate pidasid paremini vastu, tootes aasta algusest vaid 1,3% kahjumit.

Tootluse numbreid vaadates tuleks silmas pidada kahte olulist aspekti. Esiteks – esineb aktsiaturgudel ligi 10% aastasisene hinnalangus keskmiselt iga aasta, seega on praegust tüüpi korrektsioonid täiesti normaalsed. Teiseks on maailma aktsiate hinnatase kõigi aegade rekordist vaid 7,3% allpool.

2018 I kvartalis oli 1% ületavaid päevaseid liikumisi rohkem kui eelmisel aastal tervikuna

2017. aasta ülimadal hindade kõikuvus oli absoluutselt erakordne. Kogu eelmise aasta jooksul näitas All Country World Index (ACWI) 1% ületavat päevast liikumist vaid 3 päeval. Käesoleva aasta esimese kolme kuu jooksul on selliseid päevi olnud juba 15. Seetõttu võib volatiilsus hetkel tunduda ülikõrge. Kuid kui vaatame seda pikemas perspektiivis, siis alates aastast 2000 on igal aastal olnud keskmiselt 52 päeva, millel hinnamuutus on olnud suurem kui 1%. Seega on praegune hinnakõikumiste tase täiesti tavapärane ja ei viita karuturule. Näiteks käimasoleva tõusutrendi kestel oli 1%-päevi 2012. aastal 50 ja 2016. aastal 45. Seega peavad investorid tulevikus arvestama senisest suurema volatiilsusega, mida ei tohiks aga karta, sest sellega võivad kaasneda võimalused turule täiendava kapitali lisandumiseks.


Investorite märtsihirmud: kaubandussõjad ja võimalik tehnoloogiasektori reguleerimine

Pärast pikaajalist stabiilselt hinnatõusu on investorid tavaliselt heade uudistega harjunud ja iga väiksemgi narratiivi muutus võib tuua kaasa kiire meeleolumuutuse. Esmakordselt olimegi selle tunnistajateks veebruaris, kui kõrgema intressimäära ootus vallandas käimasoleva korrektsiooni.
Ka märtsis olid mõned negatiivsed uudised avalikustatud, mis said ajendiks teisele müügivoorule. Esiteks muutis investorid närviliseks hirm täiemahulise kaubandussõja puhkemise ees. Protsess sai alguse president Trumpi peamiselt Hiinat mõjutanud otsusest kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaks. Hiina vastas omalt poolt tollimaksu kehtestamisega 128 Ameerika päritolu tootele. Loomulikult kahjustab kaubandussõda alati maailma majandust. Eksperdid usuvad aga siiski, et praeguse olukorra eskaleerumine pole tõenäoline, sest see ei ole ühegi osapoole huvides. Otsuseid tollimaksude kehtestamise kohta peetakse strateegiliseks sammuks eesmärgiga suurendada oma löögijõudu kaubandusläbirääkimistel.
Õli valas tulle ka Facebooki kasutajate isikuandmete kasutamise skandaal. See õhutas investorite muret sektori võimalike uute regulatsioonide osas ja tõi kaasa languse kogu tehnoloogiasektori aktsiahindades. Kuna tehnoloogiasektor oli siiani hinnatõusus suurim vedaja, võimendas see langus kogu korrektsiooni.
Oluline on aga märgata, et investorid ei põgenenud tehnoloogiasektorist. Vastupidi – nad on languse käigus oma positsioone suurendanud. Thompson Reutersi andmetel lisasid investorid 28. märtsil lõppenud nädala jooksul, mil tehnoloogiafondide osakute hinnad langesid keskmiselt 6,29%, tehnoloogiasektori fondidesse 101 miljonit dollarit. 2018. aasta algusest on tehnoloogiafondide mahu puhaskasv olnud tervelt 9,2 miljardit USA dollarit. Et liginemas on 2018. aasta I kvartali kasumite avalikustamise hooaeg, näitab nimetatud fakt investorite usaldust suurepäraste kasumiootustega sektori vastu.

2018 aasta I kvartalis oodatakse 2017. aasta positiivse majandustulemuste trendi jätkumist

2017. aasta  ülemaailmse aktsiahindade tõusu peamiseks teguriks oli ettevõtete kasumite kasv. Maailma aktsiad pakkusid 2017. aastal kohalikes valuutades umbes 20%-list tootlust ning kasumid kasvasid umbes 16,5%. See tähendab, et peaaegu kogu aktsiahindade kasvu põhjuseks võib lugeda kasumite kasvu ja mitte aktsiate suhtelist kallinemist.

2018. aasta I kvartali osas on USA ettevõtetel kõrgeim kasumikasvu ootus maailmas. Paranev majanduskasv, odavam dollar ja USA maksureformi mõju on tõstnud kasumikasvu ootuse 18% juurde. Tõenäosus, et tegelikud majandustulemused ületavad ootusi, on kõrge.

Euroopas on ootused palju konservatiivsemad ning I kvartalis oodatakse vaid 3–4%-list kasumite kasvu. Kasumite kasvu piirab osaliselt tugevam euro, mis vähendab ekspordi konkurentsivõimet ning rahvusvaheliselt turult saadavat tulu. Euroopa ettevõtete kasumite kasvu piirab ka hetkel peamise kasumikasvu mootori – IT-sektori puudumine.

Arenevatel turgudel peaksid üsna stabiilne toorainehind ja maailmamajanduse robustne kasv ettevõtete kasumite kasvu toetama.

Hinnakorrektsioon rikkus investorite meeleolu

Nagu oleme ka varem märkinud, ülipositiivne investorite meeleolu viitab võimalikule hindade langusele ja vastupidiselt liiga negatiivsele meeleolule järgneb tavaliselt hinnatõus. Vastavalt Ameerika Erainvestorite Assotsiatsiooni uuringule on finantsturgude korrektsioon teinud investoreid pessimistlikumaks. 35,3% investoritest ootab tegelikult hinnalanguse jätkumist ning vaid 31,9% hindade edasist kasvu.

Bank of America Merrill Lynchi (BAMLi) globaalsel turul tegutsevate fondihaldurite uuring näitas, et investorid on korrektsiooni ajal aktsiate osakaalu vähendanud 2018. aasta jaanuaris saavutatud äärmuslikest tasemetest. Korrektsioonijärgselt langes aktsiate ülekaal portfellides 55%-lt 41%-le.

Kuigi eeltoodud investorite meeleolu näitajad ei ole äärmiselt negatiivsed, on liigne optimism lahtunud ja investorite meeleolu ei tohiks aktsiate jätkuvat hinnatõusu takistada.


Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.