28. juunil 2018 sai Luminor Euroopa Keskpangalt heakskiidu viia lõpule piiriülene ühinemine Baltimaades. Ühinemine näeb ette Luminori Baltikumi üksuste täieliku integreerimise ühtseks pangaks. Pangandustegevust Baltimaades jätkatakse Luminor Eesti üksuse ja selle registreeritud filiaalide kaudu Lätis ja Leedus. Juriidiline muudatus plaanitakse lõpule viia 2. jaanuaril 2019.

29. märtsil allkirjastas Luminor piiriülese ühinemise lepingu, maikuus sai Luminor Euroopa Keskpangalt loa Lätis ja Leedus filiaalide registreerimiseks ning nende kaudu finantsteenuste osutamiseks.

Nüüd, kus Euroopa Keskpangalt on lõplik heakskiit saadud, jätkab Luminor õiguslike ümberkorraldustega.

Muudatus ei mõjuta panga igapäevast tegevust ega klienditeenindust. Muudest Luminoriga seotud arengutest, mis puudutavad toote- ja teenusevalikut, uusi kliendipakkumisi ja digitaalseid edusamme, teavitatakse kliente tavapäraste panga info- ja teeninduskanalite kaudu. Luminor on kohaliku juhtimis- ja otsustuspädevusega tänapäevane pank, mis on loodud just Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ja inimeste jaoks.

Äritegevuse juhtimise koondamine Eestis asuva üksuse alla ning Läti ja Leedu üksuste filiaalideks ümberkorraldamine muudab organisatsiooni juhtimisstruktuuri läbipaistvamaks ja tööprotsessid efektiivsemaks.