Luminori andmetel näidati Balti riikides kõige suuremat huvi maksepuhkuse vastu üles Lätis, kus lükati eraisikute laenukohustusi edasi 158 miljoni euro väärtuses. Eestis oli maksepuhkuste ehk edasilükatud laenukohustuste summa pea poole väiksem – kokku 80 miljoni eurot.

„Tulime eriolukorra ajal oma klientidele appi ning pakkusime koroonaviirusest tingitud kriisi tõttu rahalistesse raskustesse sattunud klientidele võimalust oma laenukohustused edasi lükata,“ ütles Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadik. „Kliendid kasutasid maksepuhkuste võimalust kõige aktiivsemalt eriolukorra esimestel kuudel, kui tuleviku osas oldi ebakindlamad, kuid juba mais hakkas maksepuhkuse taotluste arv märkimisväärselt langema. Viimastel kuudel on huvi maksepuhkuste vastu olnud väga tagasihoidlik.“
 
Raadik lisas, et kui esialgu olid kartused suuremad, siis tegelikult kasutasid maksepuhkuse võimalust Eestis vaid 6% kodulaenu, 3% liisingu ning 4% tarbimislaenu klientidest. Samasse suurusjärku jäi ka Baltikumi keskmine maksepuhkuste võtmise protsent. „Pandeemia ei ole veel möödas ning seetõttu jälgime olukorda hoolikalt, et võimalike muutuste korral kiiresti reageerida. Me soovime aidata oma kliente ka pärast pankade ühiste maksepuhkuste reeglite ehk moratooriumi lõppu ning otsime klientidele vajadusel raskuste ületamiseks parimaid võimalikke lahendusi,“ rääkis Raadik.
 
Balti riikide võrdluses kasutasid maksepuhkust kõige enam Luminori Läti kliendid – laenukohustusi lükkas edasi 3227 sealset klienti ja seda kokku 158 miljoni euro väärtuses. Seevastu Leedus kasutas maksepuhkuse võimalust 1861 eraklienti ja Eestis 1720 klienti, kes lükkasid oma laenukohustusi edasi vastavalt 86 miljoni euro ja 80 miljoni euro ulatuses. Kokku on Luminor lükanud Balti riikide eraisikute laenukohustusi edasi rohkem kui 325 miljoni euro väärtuses. Arvestus käib kogu maksepuhkuste perioodi kohta.
 
Võttes arvesse klientide arvu, võtsid enim maksepuhkusi lätlased – 6% kõikidest laenuklientidest, seejärel eestlased – 4% kõikidest laenuklientidest ning kõige vähem leedukad – 2% kõikidest laenuklientidest.
 
Eriolukorra ajal välja kuulutatud moratooriumi raames maksepuhkuste taotlemine lõpeb täna ehk 29. septembril.