Pangandussektori ja erinevate regulatsioonide pidev areng toob kaasa ka muudatusi Luminori üldtingimustes.

Alates 1. septembrist 2020 muutuvad Luminor Bank AS-i üldtingimused nii era- kui ka äriklientidele.
 
Olulisemad muudatused Luminori üldtingimustes

Luminori uued üldtingimused leiab veebilehelt (kehtivad alates 01.09.2020).
Samuti saab muudatustega tutvuda alates 20. juunist 2020 Luminori pangakontorites.
 
Kui klient on muudatustega nõus, siis ei ole tal vaja midagi teha, 1. septembrist 2020 hakkavad kliendi lepingu(te)le kehtima uued üldtingimused. Kui klient ei ole üldtingimustes toodud muudatustega nõus, siis on tal õigus pangaga sõlmitud leping(ud) hiljemalt 31. augustiks 2020. aastal üles öelda.