Alates 1. oktoobrist kehtivad tähtajalisele ja reservhoiusele iseseisvad tingimused, seni kehtinud ühiste tootetingimuste asemel.

Tingimusi oleme täiendanud definitsioonide, üldpõhimõtete ja mõistete selgitustega. Toote lepingus on edaspidi üksnes lepinguosaliste vahelised kokkuleppelised sätted ja neile lisanduvad tootetingimused, mis on leitavad panga veebilehelt.

1. oktoobrist jõustuvad ka uued arvelduspaketi üldtingimused. Üldtingimustega on reguleeritud poolte suhted arvelduspaketi kasutamisel, s.h lepingu sõlmimise, jõustumisega ning lõpetamisega seotud regulatsioon ja paketi hinnastamisega seonduv.
 
Kõigi muudatustega saab tutvuda aadressil luminor.ee/tingimused ning alates 1. augustist 2020 Luminori pangakontorites.
 
Juhul kui olete nõus muudatustega, siis ei ole teil vaja midagi teha ja alates 1. oktoobrist 2020 hakkavad kliendi lepingu(te)le kehtima uued tingimused. Juhul kui te ei ole tingimustes toodud muudatustega nõus, siis on teil õigus pangaga sõlmitud leping(ud) hiljemalt 30. septembril 2020. aastal üles öelda täites eelnevalt toote/teenuselepingutest tulenevad kohustused panga ees.