Teavitame Teid, et 01.02.2019 hakkab Luminoris kehtima uus hinnakiri, mis toob endaga kaasa ka mõned muudatused seni kehtivatesse hindadesse.

Samuti viime sisse muudatused e-arve püsimakse lepingu ja püsikorralduse lepingu tingimustesse.

Allpool näete loetelu eelseisvatest muudatustest. Et lugeda iga teema kohta täpsemalt, klõpsake pealkirjal.

Arvelduspaketid

 • Erakliendi arvelduspakett: hind kuni 01.02.2019 1,80 €, hind alates 01.02.2019 2,20 €

Pangakaardid

 • MC Debit igakuine hooldustasu: hind kuni 01.02.2019 1,20 €, hind alates 01.02.2019 1,50 € 
 • MC Platinum aastane hooldustasu: hind kuni 01.02.2019 135 €, hind alates 01.02.2019 150 € 
 • MC Finnair Plus igakuine hooldustasu: hind kuni 01.02.2019 4 €, hind alates 01.02.2019 3 € 
 • MC Debit kaardi asendamise tasu: hind kuni 01.02.2019 0 €, hind alates 01.02.2019 4 € 
 • MasterCard krediitkaartide asendamise tasu: hind kuni 01.02.2019 0 €, hind alates 01.02.2019 4 € 

Sularaha

 • Raha mõne teise kliendi kontole või hoiusele lisamine: hind kuni 01.02.2019 0,25% summast (minimaalselt 5 €), hind alates 01.02.2019 0,4% summast (minimaalselt 5 €) 
 • Sularaha väljavõtmine kontoris: hind kuni 01.02.2019 0,25% summast (minimaalselt 5 €), hind alates 01.02.2019 0,4% summast (minimaalselt 5 €) 

Muud tasud

 • Sertifikaadi kinnituse väljastamine: hind kuni 01.02.2019 4 €, hind alates 01.02.2019 5 € 

Investeerimine

 • Fondide, mida ei halda Nordea Investment Funds S.A. ega Nordea Funds Ltd, müük: praegu ei sisaldu hinnakirjas, hind alates 01.02.2019 1% (minimaalselt 25 €) 
 • Fondide, mida ei halda Nordea Investment Funds S.A. ega Nordea Funds Ltd, igakuine hooldustasu: praegu ei sisaldu hinnakirjas, hind alates 01.02.2019 0,15% väärtpaberite koguväärtusest 

Pension: II samba pensionifondid

 • Lisatud uus rida: Avaldus päritud fondiosakute tagasimüügiks ja kandmiseks pärija pensionikontole, hind 22 €
 • Ühekordse väljamakse avaldus: hind kuni 01.02.2019 3 €, hind alates 01.02.2019 4 €
 • Fondipensioni avaldus: hind kuni 01.02.2019 5 €, hind alates 01.02.2019 6 €
 • Fondipensioni muutmise avaldus: hind kuni 01.02.2019 5 €, hind alates 01.02.2019 4 €

Pension: III samba pensionifondid

 • Osakute vahetamine: kuni 01.02.2019 tasuta, hind alates 01.02.2019 3,20 €
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne: hinnakirjast eemaldatud
 • Väärtpaberikonto kontohalduri vahetus teise kontohalduri juurest Luminor panka: hinnakirjast eemaldatud
 • Lisatud uus rida: Toiming seoses pensioni III samba osakute pärimisega (hind avalduse kohta), hind 6 €

Liising: Eraisiku hinnakiri

Sõlmitud liisingulepingute muudatustega seotud tasud 

 • Liisingulepingu muudatuse vormistamine: lepingu liigi muudatus; liisinguperioodi muutmine; maksegraafiku tüübi muutmine; lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale; baasintressitüübi muutmine (loetelu täiendatud)
 • Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine, osaline ennetähtaegne tagasimakse, vara müük kõrgema hinnaga (loetelu täiendatud)
 • Lisatud uus rida: Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga – 50 €, millele lisandub liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu

Muud teenused 

 • Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, avelduste väljavõtte, tõendi ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil (v.a maksegraafik) (loetelu täiendatud)
 • Liisingulepingute lisatagatiste vabastamine: hind kuni 01.02.2019 50 € (60 € KM-ga), hind alates 01.02.2019 100 € (120 € KM-ga)
 • Lisatud uus rida: Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumine – 50 € (KM ei lisandu)
 • Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine: hinnakirjast eemaldatud
 • Lisatud uus rida: Liisinglepingu ülesütlemisel tasu liisinguvara tagastusteenuse eest – 260 € (312 € KM-ga), millele lisanduvad tegelikud kulud

Liising: Ärikliendi hinnakiri

Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud 

 • Liisingulepingu muudatuse vormistamine: lepingu liigi muudatus; liisinguperioodi muutmine; maksegraafiku tüübi muutmine; lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale; baasintressitüübi muutmine (loetelu täiendatud): 0,35 % tasumata jääkmaksumuselt, min. 200 €
 • Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnaga: 50 €, millele lisandub liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu

Muud teenused 

 • Lisatud uus rida: Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumine – 50 € (KM ei lisandu)
 • Liisinglepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamine: hinnakirjast eemaldatud
 • Lisatud uus rida: liisingulepingu ülesütlemisel tasu liisinguvara tagastusteenuse eest – 260 € (312 € KM-ga), millele lisanduvad tegelikud kulud

Küsimuste korral võtke ühendust meie ööpäevaringse klienditoega telefonil +372 628 3300 või meiliaadressil info@luminor.ee.

Heade soovidega
Luminor