Overlay close icon

Töö Luminoris

Tule meile tööle

Loome koos tulevikku!

Ehitades uut panka tahame me luua ka parema homse. Seda nii töötajatele, klientidele kui ka kogukonnale. 

Meid kannustab uudishimu, koostöö ja fookus. Peame oluliseks tihedat seost nii oma klientide kui teenustega.

Meie väärtused

Oleme uudishimulikud ja innustatud tulevikku paremaks muutma. Hindame kõrgelt koostööd ja peame meeskonda esmatähtsaks. Meil on selged eesmärgid, oleme algatusvõimelised ja valmis tegutsema.

Meid paneb tegutsema uudishimu. 

 • Usume, et kasv ja areng saavad alguse uudishimust.
 • Katsetame, proovime uusi asju ja õpime oma vigadest.
 • Oleme positiivselt meelestatud – see motiveerib meid rohkem saavutama.
 • Vähe sellest, et me tunneme hästi oma kliente ja nende vajadusi – me tunneme nende vastu huvi.

Hindame usaldusel põhinevat koostööd.

 • Loome ja hoiame usaldust, mis on koostöö nurgakivi.
 • Väärtustame mitmekesisust ja ühendame inimeste eri tugevused.
 • Oleme otsekohesed ja avatud, kuid sealjuures austava suhtumisega.
 • Meie suhet klientidega iseloomustab võrdne partnerlus ja vastastikune austus.

Meil on selge eesmärk.

 • Lähtume suhtumisest „kõik on võimalik” ja oleme alati olemas – kliendid on meie jaoks esikohal. See motiveerib meid rohkem saavutama.
 • Võtame vastutuse ja tegutseme oma sõnade kohaselt.
 • Teeme ainult seda, mida saame teha kvaliteetselt.
 • Pakume lahendusi, mitte tooteid.

Telefon: +372 628 3300

E-post: info@luminor.ee