Liisingulepingut sõlmides tutvuge aegsasti arvete maksmise, vajalike volikirjade vormistamise ja liisingulepingu muutmise tingimustega. Nii on liisinguperiood Teie jaoks mugavam.

Arved

Arved internetipanga ning e- või tavaposti vahendusel

 • Liisinguarved saadame Teile internetipanka või e-postiga.
 • Oma eelistusest saate teada anda, märkides liisingutaotlusel Teile sobivaima arvete edastamise viisi.
 • Kui soovite hiljem arvete edastamise viisi muuta, teatage oma soovist.

Paberarvete väljastamine on tasuline teenus. Sellest tulenevalt soovitame Teil tellida e-arved. Selleks on Teil järgmised võimalused:

 • tellida arve E-arvete halduskeskkonna www.arved.ee vahendusel
 • tellida arve Coop Pank, LHV, Luminor, SEB ja Swedbanki internetipankadesse
 • tellida arve pdf dokumendina isiklikule e-posti aadressile saates meile vastava avalduse liising@luminor.ee

Lisainfo saamiseks palume saata e-kiri liising@luminor.ee või helistada meie klienditoe telefonil 710 1300.

E-arve püsimakseleping

 • Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame sõlmida e-arve püsimakselepingu.
 • E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks vajalikud kontonumbrid leiate kontaktide lehelt
 • E-arve püsimakselepingu alusel liisingumakse tasumise ajaks saate valida Teile sobiva päeva alates 10. kuupäevast kuni sama kalendrikuu lõpuni.
 • Oma kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate internetipangast.

Volikirjad

Liisinguandja volikiri on vajalik, kui soovite teha liiklusregistris muudatusi sõiduki kohta kantud andmetes või muid toiminguid.

Alates 01.05.2015 vormistame sõidukite volikirju liiklusregistris muudatuste tegemiseks ka Maanteeameti e-teeninduses.

Taotlus volikirja väljastamiseks

Soovite sõita välismaale?

 • Alates 01.07.2011 ei ole enam vaja väljastada volikirja sõiduki kasutusse andmiseks Eesti ja Euroopa Liidu siseselt.
 • Liisinguvõtja soovil väljastame sõiduki kasutamise volikirja isiku volitamiseks, kes ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • Väljapoole Euroopa Liitu sõitmisel on vajalik notariaalne sõiduki kasutamise volikiri juhul, kui  isik ei ole kantud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.
 • Volikirja väljastamiseks peab olema esitatud sõiduki kaskokindlustuspoliis ning antud poliis peab kehtima nendes välisriikides, kuhu soovitakse sõita.
 • Notariaalsete volikirjade taotlused palume esitada vähemalt 4 tööpäeva enne planeeritavat sõitu.
 • Volikirja väljastamise tasu on toodud hinnakirjas.
 • Taotlus volikirja väljastamiseks sõiduks välisriikidesse

Täiendavad nõuded liisingufirmadele kuuluvatele sõidukite sisseveole Venemaa territooriumile

Seoses 2018. aasta septembris jõustunud Vene Föderatsiooni tolliseaduse muudatustega kehtestati täiendavad nõuded liisingufirmadele kuuluvatele sõidukite sisseveole Venemaa territooriumile. Õigusaktide muudatuste kohaselt võib Venemaal üheaegselt, ilma täiendavat tollitasu maksmata, viibida ainult üks eraisikule või ettevõttele kuuluv sõiduk. Iga järgneva sõiduki eest tuleb tasuda deposiit. Hetkel kahjuks Luminorile (endisele Nordea Finance Estonia ASile ja ASile DNB Pank) kuuluvaid sõidukeid Venemaa territooriumile ilma tagatisraha maksmata ei lubata.
 
Palume klientidel varuda kannatust kuni olukorra lahendamiseni ja kasutada Venemaale sõiduks kas ühistransporti või arvestada nõudega tasuda piiri ületamisel sõiduki eest deposiit. Deposiidi summa sõltub sõiduki ehitusaastast ja mootorimahust. Näidiskalkulaator on leitav aadressil www.tks.ru/auto/calc/. Peale auto väljumist Venemaa territooriumilt tagastatakse deposiit 2-3 kuu jooksul.
 
Mõistame klientidele tekitatud ebamugavusi ja kinnitame, et oleme tegutsenud ning tegutseme jätkuvalt olukorra parandamise nimel.

Liisingulepingu muutmine ja lõpetamine

Kui soovite liisingulepingut pikendada või muuta lepingu tingimusi, palume Teil täita liisinglepingu muudatuse taotlus ja edastada see liising@luminor.ee. Kui taotluse läbivaatamisel tekib meil täiendavaid küsimusi, siis võtame Teiega ühendust. Liisinglepingu muudatuse vormistamise tasud esitame vastavalt hinnakirjale.

Liisinglepingu muudatuse taotlus

Ennetähtaegne väljaost

Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamisega võivad kaasneda hinnakirja järgsed kulud:

Kui soovite liisingulepingut ennetähtaegselt lõpetada või sõidukit varem välja osta, palume Teil edastada vastavasisuline taotlus. Edastame Teile teatise, millel kajastub vara väljaostuhind. Pärast lepingu lõpetamise dokumentide väljastamist algatame Maanteeameti e-teeninduses sõiduki omanikuvahetuse (ost-müük tehingu).

Oluline teada!

Maanteeameti e-teenindus on elektroonne keskkond, mis võimaldab klientidel kasutada Maanteeameti teenuseid sõltumata ajast ja kohast. Toimingute tegemiseks e-teeninduses on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID  olemasolu.

Omanikuvahetus tuleb e-teeninduses uuel omanikul kinnitada 5 päeva jooksul. Riigilõivu tasub uus omanik. Riigilõivude kohta on info leitav Maanteeameti kodulehel.
Kui meie poolt märgitud uus omanik 5 päeva jooksul e-teeninduses toimingut ei kinnita, kantakse registrisse võõrandamisest teatamine ning toiming tuleb vormistada liiklusregistribüroos.

Kui toimingut ei viida lõpuni 10 päeva jooksul, kustutatakse sõiduk ajutiselt registrist ning sellega liikluses osalemine on keelatud.

Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise/vara väljaostu taotlus

Väljaost liisinguperioodi lõpus

 • Kui soovite liisinguperioodi lõpus sõidukit välja osta, palume Teil sellest teada anda kirjaliku taotluse teel.
 • Kui sõiduki väljaostjaks on Teie asemel keegi teine, siis palume lisada taotlusele ka vastava era- või juriidilise isiku kontaktandmed (nimi, isikukood / reg. nr, aadress, telefon, e-post).
 • Kui Teie avaldus on laekunud, saadame Teile vara väljaostu arve.
 • Jooksvate arvete ja vara väljaostuhinna tasumise järel edastame Teile ja vara omandajale liisingulepingu lõpetamise dokumendid ning vara omandajale ka arve. Antud dokumentide alusel on võimalik registreerida sõiduk Eesti Maanteeameti Liiklusregistris vara omandaja nimele.

Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise/vara väljaostu taotlus

Liisingu üleandmine, rentniku vahetus

Kui Te ei soovi enam liisitud sõidukit kasutada, soovitame leida varale uue kasutaja ning liisinguleping lõpetada.

 • Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb Teil esitada vastav taotlus.
 • Sõiduki uuel kasutajal palume täita liisingutaotluse.

Kui liisingu ülevõtjaks on eraisik, siis palume esitada lisaks täidetud taotlusele

 • pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta.

Kui liisingu ülevõtjaks on äriühing, siis palume esitada lisaks täidetud taotlusele

 • bilansi- ja kasumiaruande (mitte vanema kui 6 kuud)
 • lepingu allkirjastaja isikut tõendava dokumendi koopia (kui leping allkirjastatakse volituse alusel, siis ka volikirja)