Panga üldtingimused:

 Uuele Luminori kliendile ja endisele Nordea kliendile (alates 15.10.2018)
 Endisele DNB kliendile (alates 15.10.2018)

 Arvelduskonto üldtingimused
 Luminori kliendiprogramm (kehtib kuni 30.04.2018)

 Kontopidamise tingimused endisele DNB kliendile
 Maksetingimused endisele DNB kliendile