Tingimused | Luminor

Panga üldtingimused:

  uuele Luminori kliendile ja endisele Nordea kliendile
  endisele DNB kliendile (alates 08.12.2017)

  Luminori volitatud isikuandmete töötlejad
  Arvelduskonto üldtingimused
  Luminori kliendiprogramm (kehtib kuni 30.04.2018)