Panga üldtingimused

 Luminori üldtingimused (alates 01.01.2019)

 Uuele Luminori kliendile ja endisele Nordea kliendile (kehtib kuni 31.12.2018)
 Endisele DNB kliendile (kehtib kuni 31.12.2018)

 Luminori kliendiprogramm (kehtib kuni 30.04.2018)

Maksed ja kontod

 Luminori kontolepingu tingimused (alates 01.01.2019)
 Luminori maksetingimused (alates 01.01.2019)
 Püsikorralduse lepingu tingimused (alates 01.02.2019)
 E-arve püsimakse lepingu tingimused (alates 01.02.2019)

 Arvelduskonto üldtingimused (kehtib kuni 31.12.2018)
 Kontopidamise tingimused endisele DNB kliendile (kehtib kuni 31.12.2018)
 Maksetingimused endisele DNB kliendile (kehtib kuni 31.12.2018)
 Välismakse tingimused (kehtib kuni 31.12.2018)
 Püsimaksekorralduse tingimused (kehtib kuni 31.01.2019)
 E-arve püsimakse teenuse tingimused (kehtib kuni 31.01.2019)
 SWIFT - makse teenuse tingimused (inglise keeles)
 E-makse üldtingimused