Kas oled Luminori klient?

Loe lähemalt investeerimiskonto kohta.

Kasutame siinse küsimustikuga kogutud teavet selleks, et võtta Sinuga ühendust ja anda nõu Luminor Investori lepingu sõlmimiseks vajalike sammude asjus. Kustutame kogutud andmed hiljemalt 30 päeva pärast nõustamise toimumist (v.a juhul, kui Luminoril on õiguslik alus kasutada neid andmeid muul otstarbel, näiteks kui Sul on meiega sõlmitud tähtajalise hoiuse leping või muu leping). Isikuandmete töötlemise kohta saad täpsemat teavet Luminori isikuandmete töötlemise korrast.