Pank ei osale inimõigusi või tööõigusi rikkuvates, korruptiivsetes, keskkonda tõsiselt kahjustavates või muudes ebaeetilistes tegevustes.

Muuhulgas järgime järgmiseid ülemaailmselt tunnustatud suuniseid:  

Meil on vastutus ühiskonna ja keskkonna ees ning eeldame sama oma koostööpartneritelt, olles viinud kõikidesse nendega sõlmitud koostöölepingutesse sisse meie sotsiaalse vastutuse reeglid.