Kes õppelaenu saavad?

Õppelaenu on õigus saada Eesti Vabariigi kodanikul või Eesti Vabariigis elamisloa alusel viibival isikul, kelle õpingute kestus õppekava järgi on üheksa kalendrikuud ja enam ning kes:

Õppelaenu ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel oleval isikul. Õppelaenu ei saa taotleda ka tagantjärele, st. õppeaasta eest, mis taotluse esitamise ajaks on juba lõppenud.

Intress

Laenu tagasimaksed

Õppelaenu tagatis

Nõuded käendajale