Kolmanda pensionisamba fondiosakud on pärandatavad.

Nende pärimisel rakenduvad väga lihtsad maksustamise reeglid. Kuna sissemaksetelt on saadud tagasi tulumaks, maksustatakse müümisel kogu väljamakse. Seda ka juhul, kui müüakse päritud fondiosakuid. Kui pärija soovib fondiosakuid müüa, rakendatakse üldiseid III samba kohta kehtivaid tulumaksu reegleid:

Väärtpaberite pärandamisel alaealistele peab teadma seda, et alaealiste kontol olevate väärtpaberite võõrandamiseks peab laste seaduslike esindajatel olema vastav kohtu luba.

Pärimise kohta täpsem info on saadaval www.pensionikeskus.ee lehel ja vormistamiseks peavad pärijad pangakontorisse pöörduma.