II samba pensioniosakud on pärandatavad seni, kuni pensionisaaja ei ole jõudnud neid veel ise kasutusele võtta.

Pärimise korral on pärijal õigus pärida fondiosakud enda pensionikontole või müüa need osakud 12 kuu jooksul pärast seda, kui on tõestatud pärimistunnistus tema pärimisõiguse kohta. Kui isikul ei ole pensionikontot ja tal ei ole võimalik seda avada (ei ole liitunud vabatahtlikult II sambaga), siis nimetatud 12 kuu reegel tema jaoks ei kehti ning tal on õigus osakute müümiseks kümne aasta jooksul pärandi avanemisest.

Pärimise juures on oluline teada paari asjaolu:

Kui inimene on sõlminud pensionilepingu kindlustusseltsiga, siis ei ole tema II samba raha enam selles osas päritav. Lisatasu eest pakuvad kindlustusseltsid võimalust osta garantiiperiood, mille jooksul makstakse kokkulepitud pensioni kas kindlustusvõtjale või soodustatud isikule ehk siis kas inimesele, kes tegi endale selle lepingu või tema surma korral tema poolt lepingus nimetatud isikule.
 
Pärimise kohta detailne info on saadavl www.pensionikeskus.ee.
Vormistamiseks peavad pärijad pangakontorisse tulema.