Mitmete käesoleval veebilehel kirjeldatud toodete ja teenuste pakkumised, müük ja/või levitamine ei ole mõeldud USA Isikutele. Kui teil on kavas kasutada mõnda käesoleval veebilehel kirjeldatud Luminori toodet või teenust, siis peate eelnevalt Luminor teavitama, kas olete USA Isik.

Mitmete käesoleval veebilehel kirjeldatud toodete ja teenuste pakkumised, müük ja/või levitamine ei ole mõeldud USA Isikutele. Kui teil on kavas kasutada mõnda käesoleval veebilehel kirjeldatud Luminor toodet või teenust, siis peate eelnevalt Luminor teavitama, kas olete USA Isik.

Käesolev veebilehekülg ja selle sisu ei ole pakkumus ega kutse väärtpaberite ostmiseks või märkimiseks või investeerimisnõuanne väärtpaberite pakkumiseks USA Isikutele. Veebilehel äratoodud maakler- ja investeerimisnõustamise teenused ei ole mõeldud USA Isikutele.

Lisaks eeltoodule ei ole nõustamine pangandusteenuste (sealhulgas hoiused), kindlustusteenuste, hüpoteegi tagatisel laenude ja/või tarbijakrediidi või krediitkaardi teenuste osas mõeldud USA Isikutele, kes viibivad füüsiliselt USAs.

“USA Isikuid” defineeritakse üldjuhul füüsiliste isikutena, kes elavad USAs või  juriidiliste isikutena, mis on asutatud Ameerika Ühendriikide seaduste alusel. Teatud tingimustel käsitletakse ka väljaspool Ameerika Ühendriike elavaid Ameerika Ühendriikide kodanikke “USA Isikutena”.

Luminor ei vastuta mingil moel kahju eest, mis võib tekkida seoses käesoleva veebilehe kasutamisega või veebilehe sisuga või kahju eest, mis tekib mingil muul moel sellega seoses. Muuhulgas ei vastuta Luminor kahju eest, mis tekib seoses tehingute tegemise ja/või teenuste kasutamisega, kui sellega rikutakse ostja kodumaa jurisdiktsiooni vastavaid reegleid.