Аnton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

Pärast võrdlemisi vaikset juulit osutus august nii sündmuste kui ka hindade liikumise poolest üsnagi sisukaks. Kuu alguses tekkis aktsiaturgudel paanika, sest globaalsed indeksid langesid vähem kui nädalaga keskmiselt üle 5%. Hinnalanguse käivitas USA teade uute tollimaksude kehtestamisest Hiinale ning mõistmine, et kaubandussõda lähitulevikus ilmselt intensiivistub, kuna vaatamata varasematele avaldustele pole kumbki osapool valmis kompromisse tegema.

Augustis järgnes tõepoolest mõlema riigi poolt negatiivseid avaldusi. Hiina teatas, et vastuseks USA poolt 300 miljardi dollari väärtuses kaupadele kehtestatud uuele 10%-lisele tollimaksule kehtestab ka tema omakorda 75 miljardi dollari ulatuses USAst imporditavatele kaupadele 5–10%-lise tollimaksu; nimekiri hõlmab muuhulgas sojaube ja toornaftat. President Trump reageeris Hiina avaldusele peaaegu silmapilkselt, säutsudes, et uus 10%-line tollimaks tõstetakse 15%-le ja olemasolev 25%-line maks 30%-le.

Paralleelselt hiinlastele esitatud süüdistustega on Trump karme väljaütlemisi teinud ka Föderaalreservi aadressil, küsides ühel hetkel isegi, kas Föderaalreservi juht Jerome Powell pole mitte USA huvidele suurem vastutöötaja kui Hiina president Xi. Trumpi kahtluste peamiseks põhjuseks on tõsiasi, et hetkel on USAs kõigi arenenud riikide hulgas ühed kõrgemad intressimäärad.

Intressimäärad valitud arenenud riikides

Hong Kong 2,50% Ühendkuningriik 0,75%
USA 2,25% Euroala 0,00%
Kanada 1,75% Jaapan -0,10%
Austraalia 1,00% Rootsi -0,25%
Uus-Meremaa 1,00% Šveits -0,75%

Maailmamajanduse kasvu aeglustumine ja mõnede USA olulisemate makromajandusnäitajate nõrkus viitavad tõesti sellele, et Föderaalreservi poolt esimest korda viimase 11 aasta jooksul läbi viidud intressimäärade langetamine juuli lõpus ei pruugi olla piisav. Kui Föderaalreserv jätkab rahapoliitika ettevaatlikku leevendamist nagu aastatel 2000 ja 2007, võib taaskord juhtuda, et keskpangal ei õnnestu majanduslangust ära hoida, kuna stimuleerivad vahendid ei jõua kohalike ettevõteteni piisavalt kiiresti.

USA tööstuse PMI indeks vs S&P500

Teine põhjus, miks kõrged intressimäärad USA majandust kahjustada võivad, on USA dollari kallinemine. Dollari tugevnemine on kestnud juba viimased poolteist aastat, sest paremat tootlust otsivad investorid peavad USA väärtpabereid ülejäänutest atraktiivsemaks, eriti kuna võrreldes haavatavate majandustega kogu maailmas on USA majandus suhteliselt heas seisus. Kallim dollar kahjustab eksportijate konkurentsivõimet ja võib kaasa tuua ka suurte rahvusvaheliste firmade tulude vähenemise, sest suur osa nende käibest tekib välisriikides. Kui USA dollari kallinemine jätkub, võib sellest USA jaoks tõesti suur probleem saada.

USA dollari indeks

Lisaks USA probleemidele polnud head ka augustikuised uudised muudest riikidest. 2019. aasta II kvartali negatiivne majanduskasv Saksamaal, nn karmi Brexiti tõenäosuse suurenemine Suurbritannias, kus värske peaminister Boris Johnson on üsna veendunud leppeta lahkumise soovis, kui lepingu tingimused Ühendkuningriigi jaoks soodsamaks ei muutu, ning koalitsiooni lagunemise ja peaministri tagasiastumise järgne lühiajaline valitsuskriis Itaalias tekitasid uusi muresid Euroopa poliitiliste riskide üle ja lisasid kogu kuu lõikes ebakindlust.

Mainida tuleks ka Argentinas toimuvat. Presidendivalimiste esimene voor tõi kaasa üllatuse, kui enamuse said vasakpopulistlikud kandidaadid. Selle tulemusel kukkusid hinnad Argentina aktsiaturul ühe päevaga 48%, mis on Bloombergi andmetel viimase 70 aasta jooksul suuruselt teine aktsiahindade langus ühes konkreetses riigis ühe päeva jooksul1. Kuigi Argentina mõju maailmamajandusele on väga väike, näitlikustab toimunu hästi, kui närvilistel aegadel elame.

Sellel üsna negatiivsel taustal pole üllatav, et investorite enamik ilmutas augustikuus süvenevat pessimismi. Selle tulemusel kirjeldasid mõned investorite meeleolu mõõdikud septembri alguseks seisukohti turu tulevase arengu küsimuses üsna äärmuslikuna. Näiteks ligines hindade tõusu ja hindade langust eeldavate investorite osakaalu suhe USA AAII2 investorite meeleolu mõõtva küsitluse kohaselt 2018. aasta detsembri lõpu tasemele, kui turg oli sügavas madalseisus. Kui vaatame selliste analüüside nelja nädala keskmist (et leida kuu keskmine meeleolu), on investorite pessimism viimase 10 aasta jooksul olnud suurem vaid korra – 2016. aasta veebruaris, kui hinnad olid samuti tõsises madalseisus.

AAII investorite sentiment vs S&P500

Samas püsisid aktsiate hinnad vaatamata mainitud pessimistlikele meeleoludele ja poliitilistele sündmustele pärast augusti alguse kukkumist võrdlemisi stabiilsed. Kui jätta kõrvale augusti kolm esimest kauplemispäeva, võiksime tegelikult öelda, et hinnad augustis kerkisid. See on tõepoolest üllatav, sest arvestades investorite meeleolu ja praegust riskide taset, oleks võinud oodata aktsiate hindade oluliselt suuremat langust. Millised on siis need positiivsed tegurid, mis jätkuvalt turgu toetavad ja hindade suuremat langust takistavad?

Esiteks on olemas märkimisväärne tõenäosus, et USA ja Hiina leebuvad teineteise suhtes ja suudavad omavahelised lahkhelid lahendada. Mõlema poole valmisolekut selleks võib siiski pisiasjadest välja lugeda. Näiteks kohaldas USA 1. septembrist tollimakse siiski vaid 110 miljardi, mitte 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, nagu esialgu plaanitud, lükates ülejäänud meetmed edasi detsembri keskpaika. Ka Huawei, mille puhul oodati täielikku ärikeeldu USA ettevõtetega, sai 90-päevase ajapikenduse novembrini. Ka Hiina-poolset madalama (5 – 10%) määraga tollimaksu sisseseadmist, kusjuures ka Hiina lükkas osad meetmed detsembrini edasi, võib pidada sunnitud sammuks, mille eesmärgiks on mitte liiga nõrk välja paista, kuid mis ei tähenda, nagu ei sooviks Hiina erimeelsusi USAga lahendada.

Teiseks on septembri keskpaigas toimumas Euroopa Keskpanga ja Föderaalreservi istungid, kusjuures avalikkus eeldab, et mõlemad keskpangad alandavad intresse veelgi. Finantsturgude võimalikku reaktsiooni nendele sündmustele on raske ette näha, kuid kui välja kuulutatakse ka mõni täiendav majandust elavdav meede võib see kaasa tuua aktsiate positiivse reaktsiooni nagu käesoleval aastal on juba mitu korda juhtunud.

Lõpuks võib arvata, et kui enamik investoreid eeldab praegu hindade langust, on nad praeguseks oma prognoosi ajel tegutsenud ja turul pole järel enam kuigi palju müüjaid. Ka vähesed positiivsed tegurid võivad aga hinnatõusu ootajate ostuhuvi tagasi tuua ning tagada vähemalt mõneks ajaks korraliku tehnilise hindade taastumise.

Võlakirjaturul on olukord aga aktsiatele vastupidine – ülioptimistlikud investorid on tekitanud tugeva hinnatõusu.. Enam kui 16,8 triljoni USA dollari väärtuses võlakirjadel on negatiivne tootlus, kuid huvitaval kombel ostavad paljud investorid kokku just võlakirju, lootes nende kallinemise, mitte tootlusest saadava tulu peale. Selle tagajärjel oli üleilmse võlakirjade koondindeksi kogutootlus selle aasta esimesel kaheksal kuul umbes 12%, samas kui viimase kahekümne aasta keskmine aastane tootlus on olnud 4,3%. Trendi saab selgitada tugeva ootusega, et maailma suuremad keskpangad alandavad lähiajal agressiivselt intressimäärasid.

Ehkki majanduse jahtumist ja kesist inflatsiooni arvestades on väga tõenäoline, et intressimäärasid tulevikus langetatakse, kaasneb väga agressiivsete intressikärbete ootusega suur oht pettuda. Kui keskpankade tegevused peaksid järgmistel koosolekutel investorite ootustest alla jääma, on investorid sunnitud oma prognoosid ümber hinnastama, millega võib kaasneda suurem võlakirjahindade kõikumine.

Ettevaatav hinna ja kasumi suhtarv

  04.09.19 seisuga
Arenenud turud, v.a USA 13,2
ACWI maailma aktsiaturu indeks 14,8
Euroopa 12,8
Arenevad turud 11,6
USA 16,8

* - hind jagatud järgmise 12 kuu prognoositava kasumiga
Allikas: Yardeni Research, Inc.

Hinnastamise perspektiivist püsivad maailma aktsiad suhteliselt mõistlikul tasemel, kusjuures USA on pisut kallim ja arenevad turud suhteliselt odavad. Intressimäärade langetamine toetaks kapitalikulu vähenemise kaudu aktsiate kõrgemat hinnataset.. Samas praeguste hindade sisse on arvestatud  ettevõtete kasumite kasvu märkimisväärne taastumine selle aasta lõpus, mis omakorda eeldab maailmamajanduse olukorra paranemist. Kui maailmamajanduse taastumine juhtub kauem aega võtma, võivad aktsiaturud lähiajal surve alla sattuda.

Kokkuvõttes leiame, et hetkel on olukord suhteliselt tasakaalus - pikemas perspektiivis on aktsiad võlakirjadest selgelt atraktiivsemad, kuid mõlemas varaklassis võib lühemas ja keskpikas plaanis oodata olulisi hinnakõikumisi.

OECD ettevaatav liitindikaator vs maailma aktsiad


1Suurim päevane aktsiahindade langus 61.7% leidis aset Sri Lankas 1989. aastal

2Ameerika Erainvestorite Assotsiatsioon (American Association of Individual Investors)

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.