Аnton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

November osutus finantsturgudel suhteliseks igavaks. Üldjoontes ei olnud kuu jooksul olulisi sündmusi ega suuremaid teadaandeid, mistõttu toetasid maailma aktsiate hindu edasi oktoobrikuised positiivsed mõjurid. Konkreetsemalt olid nendeks USA ja Hiina esialgse kaubanduskokkuleppe sõlmimise kavatsus, halvimate Brexiti stsenaariumide võimalik maandamine, Föderaalreservi ja Euroopa Keskpanga täiendavad rahapoliitilised stiimulid, ettevõtete analüütikute ootusi ületanud majandustulemused ja globaalsete makromajandusnäitajate halvenemise peatumine1

Kuna aga nimetatud tegurite mõju oli suurel määral juba oktoobris realiseerunud, pole üllatav, et hinnad novembris eriti ei liikunud, enamiku kauplemissessioonide sisene hinnamuutus oli minimaalne ja ei leidunud ühtki kauplemispäeva, mille käigus oleks maailma aktsiate indeks liikunud rohkem kui 1% võrra. 

Maailma aktsiate tootlus (02.10-29.11)


Allikas: Bloomberg

Meie hinnangul võib aga viimase kahe suhteliselt eduka kuu taga aktsiaturul olla veel üks varjatum põhjus. See on seotud Föderaalreservi tegevusega, kes loob repolepingute abil finantssüsteemi sees likviidsust. Lihtsustatult tähendab see, et Föderaalreserv on valmis lühiajaliselt ostma keskpangatehingute vastaspoolte, eelkõige suurte USA pankade ja finantsinstitutsioonide valduses olevaid võlakirju. Selle mehhanismi kaudu saavad pangad täiendavat rahastust, mida võivad kasutada oma muude vajaduste katteks, sh finantsvarasse investeerimiseks. Novembri lõpu seisuga oli selliste lepingute vahendusel pakutud rahastust 88,45 miljardi dollari ulatuses, mis on peaaegu rekordiline tase. Lisaks kasvatas Föderaalreserv nende tehingute kaudu sügishooajal oma bilanssi 300 miljardi dollari võrra, mis toob kaasa kvantitatiivse lõdvendamise poliitikaga võrreldava mõju. Muuhulgas tuleb märkida, et ka Euroopa Keskpank taaskäivitas novembris võlakirjade tagasiostuprogrammi mahus 20 miljardit eurot kuus. 

FED-i üleöö repolepingute maht (mld USD)


Allikas: Bloomberg

FED-i bilansimaht vs S&P500


Allikas: Refinitiv

Täiendav likviidsus mõjutab lühiajalises perspektiivis finantsvarade hindu soodsalt, kuid pikemas plaanis tuleks selle mõjudesse suhtuda kriitikameelega. Eelmisel korral viis Föderaalreserv suuremahulise tagasiostuprogrammi läbi aastal 2008, finantskriisi tipphetkel, kui kommertspangad seda hädasti vajasid, ning isegi sel hetkel ei ületanud üleöö repolepingute maht 20 miljardit eurot. Selle aasta septembris taastati aga üleöörepod kohe 53 miljardi dollari tasemel ning sellest ajast on üleöömaht püsinud 60-65 miljardi dollari juures. Võib olla polegi muretsemiseks põhjust ja pangad kasutavad seda lihtsalt veel ühe täiendava Föderaalreservi-poolse odava rahastusallikana, kuid arvestades, et pärast 2008. aastat ei ole majanduslanguse risk veel kunagi nii suur olnud, on ka võimalik, et pangad vajavad seda täiendavat likviidsust, et katta finantseerimise puudujääki oma tegevuse mingites muudes valdkondades. Praegu sellele küsimusele ammendavalt vastata pole võimalik, kuid teatava riskiga tuleb arvestada.

Lisaks tuleb mainida veel ühte olulist tegurit turu ostjate poolel. Selleks on noteeritud ettevõtted ise, kes ostavad omaenda aktsiaid turgudel rekordilistes kogustes. Viimastel aastatel on üha rohkem noteeritud ettevõtteid otsustanud vähendada oma rahaülejääki mitte otse investoritele täiendavaid dividende makstes, vaid börsilt omaenda aktsiaid kokku ostes. Muude tingimuste püsimisel loovad sellised ostud teoreetiliselt täiendavat nõudlust ja toovad kaasa hinnatõusu. Investeerimisanalüüsi firma Ned Davis Research leiab, et kui alates aastast 2011 ei oleks ühtegi sellist ostu toimunud, oleks S&P-500 hind praegu 19% madalam. 2018. aastal tehti niisuguseid oste kokku umbes 800 miljardi dollari eest ehk umbes 4% ulatuses turu koguväärtusest ning aastal 2019 peaks aktsiate tagasiostude maht eeldatavasti samaks jääma. Analüüs näitab tegelikult, et alates aastast 2009 on praktiliselt kogu nõudlus USA aktsiate järele tulnud suurettevõtetelt; majapidamised, pensionifondid, kindlustusfirmad ja muud finantsinstitutsioonid on sellel perioodil olnud netomüüjad. 

S&P500 ettevõtete aktsiate tagasiostud ja dividendid


Allikas: S&P Global

Praeguse seisuga ei ole aktsiate tagasiostmine probleem, vaid üks teguritest, mis on viimastel aastatel vaatamata teatavatele riskidele taganud aktsiate hinnatõusu. Kui majanduskasvu aeglustumisest peaks saama majanduslangus ja ettevõtete kasumid oluliselt vähenema, võib sellest siiski probleem saada. Ettevõtete väljavaadete allapoole korrigeerimise tulemusel langeksid aktsiate hinnad. Kuid veelgi halvem on, et aktsiate tagasiostud oleks suure tõenäosusega juhtkondade poolt üks esimesi kärpeid. See tähendaks, et aktsiate nõudlus langeks võrreldes tasemega, millega turud viimasel ajal harjunud on, drastiliselt. Nii nagu oma aktsiate tagasiost tõusvat turgu on kergitanud, annaks selle puudumine langeval turul langusele hoogu juurde. 

Kuid tuleme tagasi asjakohasema teema juurde – mis võib mõjutada finantsvarade hinda detsembris. Taaskord võivad otsustavaks saada USA ja Hiina kaubandusläbirääkimised. Märkisime, et oktoobri keskpaigas tegid mõlemad riigid edusamme ja kavandasid eelleppe allkirjastamist. Pärast seda pole avalikkuseni jõudnud praktiliselt midagi selle leppe sisu või võimalike tingimuste kohta. Selle asemel on Trumpi administratsioon teinud mitu avaldust, mis sarnanevad 2019. aasta alguses ja keskpaigas tehtutele – et kokkulepe on praktiliselt sõlmitud ja vaid paar üksikut küsimust on veel lahendada. Mäletame ka, et eelmistele sedasorti avaldustele ei järgnenud kokkulepet, vaid Trumpi teade täiendavate tollimaksude sisseseadmise kohta Hiina kaupadele. 

Mis võiks seekord teisiti minna? Aktsiahindadesse on hetkel sisse arvestatud suur edu tõenäosus ja kompromissi saavutamine. Oleme seisukohal, et kokkuleppe mittesaavutamise riski ei peaks ignoreerima. Lõpptulemus selgub tõenäoliselt 15. detsembriks, kui praeguse seisuga peaks jõustuma tollimaksud 160 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. Hiinlased on korduvalt viidanud, et kokkuleppe saavutamiseks ootavad nad USA poolt kavandatud tollimaksude ärajätmist ning mitme allika sõnul peab USA lepinguni jõudmiseks loobuma mitte ainult kavandatavatest, vaid ka olemasolevatest tollimaksudest. Trump omakorda annab oma sõnumites märku, et kui hiinlased lepet ei allkirjasta, kavatseb ta tollimakse veelgi enam tõsta ja et tema poolt vaadates ei ole lepingu allkirjastamisega kiire.

Teine teema, mis võib oluliseks osutuda, on seotud Brexitiga, sest Ühendkuningriigis toimuvad 12. detsembril üldvalimised. Üldise ootuse kohaselt peaks valmistulemused võimaldama Ühendkuningriigi parlamendil Brexiti välja pakutud tingimused heaks kiita ning viia lahkumisprotsess läbi kardetust leebematel tingimustel. Kui aga hääletustulemuste selgumisele järgneb negatiivseid üllatusi, võib Brexitist taaskord saada turu stabiilsust kõigutav tegur. 

Lõpetuseks, aktsiate hinnataset analüüsides näeme, et pilt ei ole nii selge. Ühest küljest, vaatamata sellele, et hinnatase on viimase paari kuuga oluliselt tõusnud, on maailma aktsiad endiselt suhteliselt õiglaselt hinnastatud. 16.1 tuleviku P/E (forward P/E) suhtarvu juures pakuvad maailma aktsiad (ACWI) 6.2% kasumitootlust (earnings yield), mis on võrreldes võlakirjade tootlusega vägagi atraktiivne. Teisest küljest on USA aktsiad 18.3 P/E suhtarvu juures lähenemas ajalooliselt kallitele hinnatasemetele. Tänu ülimadalatele intressitasemetele pakuvad USA aktsiad siiski võlakirjadega võrreldes märkimisväärset riskipreemiat. 

Suurem probleem on aga selles, et aktsiate P/E suhtarvu kasvu peamiseks mõjutajaks on olnud kasumiootuste langus, mitte hinnatasemete kasv. Kuid isegi praegu ootavad analüütikud endiselt USA ettevõtete kasumite 9.8% kasvu järgmisel aastal, olles langetanud prognoosi 10.9% pealt kahe kuu jooksul. Sellise kasvu saavutamiseks on aga vaja, et maailma majanduskasv taastub korralikult. Vastasel juhul võivad aktsiad muutuda kalliks ning vajada ümberhindamist.

Majanduskasv vs maailma aktsiate tootlus


Allikas: Bloomberg

1Kui soovite nendest teguritest täpsemalt lugeda, vaadake palun meie novembri aruannet

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.