Euromakse on ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA – Single European Payment Area, kuhu kuuluvad Euroopa Liidus ja Euroopa majanduspiirkonnas registreeritud pangad) kehtiv makse vorm, mille valuutaks on alati euro ja millele rakenduvad samaväärsed tingimused kogu euromaksete piirkonnas.

Euromakse on alati tavaline makse, kus saaja konto peab olema IBAN-formaadis ning teenustasud jagatud maksja ja saaja vahel (SHA).

Kõik euromaksed teise panka edastatakse saaja panka samal pangapäeval, kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 16.00. Hilisemad maksekorraldused edastatakse makse saajale järgmisel pangapäeval.

Euromakset saab teha järgmistesse riikidesse: