Varasemates ülevaadetes oleme juba selgitanud, et pärast varakevadist COVID-19-krahhi tekkinud aktsiate hinnaralli peamised põhjused on seotud keskpankade poolt loodud ebaloomulikult suure likviidsuse ja uute investorite sooviga turule siseneda ning investeerima asuda, eriti pärast valitsustelt saadud täiendavaid rahasüste.

Lisaks majanduse taasavamisele ja valitsustelt tulevate majanduse elavdamise vahendite kulutamisele oleme vähemalt lühiajalises plaanis tunnistajaks ka mõne konkreetse makromajandusliku näitaja, näiteks jaekaubanduskäibe jm paranemisele. See tekitab turuosalistes täiendavat kindlustunnet, kohati isegi eufooriat, nii et usus maailmamajanduse peatsesse taastumisse kriisieelsele tasemele võib aktsiate hinnaralli jätkuda veel pikemalt.

Jaekaubanduskäive


Allikas: Bloomberg

Tulemuseks on teatud konkreetseid aktsiaid puudutav irratsionaalne turukäitumine. Näiteks Tesla, mille globaalne turuosa moodustab alla 1%, on võrreldes märtsi lõpuga oma aktsia väärtust rohkem kui 400% võrra kasvatanud, jõudes praeguseks rohkem kui 300 miljardi dollarilise turukapitalisatsioonini. See ületab ettevõtte viimases kvartalis isegi langenud müügikäivet enam kui kümnekordselt ja on napilt väiksem kui Toyota, Volkswageni ja Honda (mis on müügikäibe alusel maailma kolm suurimat autotootjat) kokku liidetud turukapitalisatsioon. Teine näide samast trendist on hiljuti loodud ettevõte Nikola, mis plaanib saada Tesla konkurendiks, kuid piirdub ainult veoautode segmendiga. Firma müügikäive on veel puhas null, kuid investorid olid juba valmis hindama ettevõtte väärtuseks 30 miljardit dollarit. Ning need on vaid üksiknäited irratsionaalsusest ühe konkreetse sektori piires.

Valitud autotootjate turukapitalisatsioon


Allikas: Bloomberg

Suhteliselt sama vähe põhjendatud optimismi võib näha ka seoses maailma suurimate ettevõtetega nagu Amazon, mis lõikas COVID-19-kriisi puhkedes suurt kasu e-kaubanduse mahtude massiivsest kasvust, või Apple, mille tavapärasest paremad müügitulemused on eelkõige seotud inimeste valmisolekuga kulutada valitsusprogrammide kaudu jagatavat raha uute iPhone’ide, iPadide ja ettevõtte muude toodete ostuks. Nende ettevõtete aktsiahind on märtsiga1 võrreldes rohkem kui kahekordistunud, mõlema turukapitalisatsioon ületab 1,5 triljonit dollarit. Apple’i hinna ja kasumi suhtarv on 34 ja Amazonil 148 ning ka sellisel tasemel on investorid valmis tegema panuse sellele, et ettevõtete fantastilised majandustulemused jäävadki püsima. Ratsionaalselt toimivas maailmas on see võimalik vaid juhul, kui majandus taastub mitme lähiaasta vältel äärmiselt jõuliselt, või kui vastavatest ettevõtetest saavad oma valdkonnas täielikud monopolid. Kumbki stsenaarium pole kuigi tõenäoline. Üsna sarnast loogikat võib järgida ka teiste tehnoloogiagigantide puhul.
 

Suure turukapitalisatsiooniga tehnoloogiaettevõtete tootlus vs S&P 500


Allikas: Bloomberg

Selline populaarsete tehnoloogia- ja internetiettevõtete ülisuur tootlus on viimasel ajal tekitanud olukorra, kus need ettevõtted on praktiliselt üksi vastutavad indeksite positiivse tootluse eest ja investeeringute kontsentratsioon nendesse on juba üsna äärmuslik. Lihtsalt mõtteaineks: 6 ettevõtte, nn FANMAGi2 liidetud turukapitalisatsioon ületab juba kõigi peamiste Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi, Hispaania ja Itaalia börsi põhiindeksitesse kuuluvate ettevõtete summaarset turukapitalisatsiooni. Kas see on mõistlik? Jällegi vaid juhul, kui usume, et nendest ettevõtetest saavad täielikud monopolid või et nimetatud riikide olulisus ülemaailmses äritegevuses väheneb tulevikus märkimisväärselt. Kumbki pole kuigi tõenäoline.  

Teiste sektorite ja ettevõtete näitel ei tundu ärikeskkond hetkel kuigi soodus. Finantsteabe agentuuri Refinitiv andmetel on teise kvartali majandustulemused praeguseks avaldanud S&P 500 ettevõtete tulud langenud kokku 10,4% ja kasum 33,8% võrra. Praeguste prognooside kohaselt langeb ettevõtete kasum järgmises kvartalis veel 23%. See statistika hõlmab ka tehnoloogiaettevõtteid, millel õnnestus siiski majandustulemusi parandada, vastasel juhul oleks kogutulem veelgi süngem. Nii pole üllatav, et enimkannatanud sektorite nagu energeetika, finantsi, tööstusliku tootmise ja kinnisvara aktsiate hind on vaatamata kõigile majanduse elavdamise ja likviidsusmeetmetele jätkuvalt aasta algusega võrreldes 15–35% madalam.

Müügikäibe ja kasumite kasv


Allikas: Refinitiv

Globaalne aktsiasektorite tootlus alates aasta algusest

Allikas: Bloomberg

Loomulikult on võimalik, et seekord läheb kõik teisiti kui tavaliselt ja näiteks majutus-, toitlustus- ning transpordisektori ülisuured probleemid suuri nimesid nagu Apple või Amazon üldse ei mõjuta. Kuid kui meenutame 2008. aasta kriisi, siis ka toona piirdus kõik alguses lokaalse mõjuga – USA kinnisvarasektoriga, millele mõne aja pärast järgnes majanduslanguse ja finantskriisi laine kogu maailmas.

Seega jääme meie ikkagi ettevaatlikule positsioonile ja usume, et on võimalik, et oleme tunnistajaks alles tegeliku majanduslanguse algusele. Sellisele tõenäosusele viitab kaudselt töötuse statistika. On tõsi, et piirangumeetmete lõpetamisel ja paljude ettevõtete taasavamisel õnnestus suurel hulgal töötajatel tööle naasta. Ajutiselt koondatud töökohad taastatakse. Muret tekitab aga see, et lõplike koondamiste maht ikka veel kasvab, mis tavaliselt tähendab, et ettevõtted on asunud valmistuma pikemaajaliseks nõudluse vähenemiseks kulude kärpimise ja ettevõtte käitamiseks vajalike töökohtade arvu vähendamise teel.

Töötuse määr ja ettevõtetes lõplikult kaotatud töökohad USAs

Allikas: Bloomberg

Juulis on kasvanud arenenud riikide hulk, kus registreeritud COVID-19 haigusjuhtude arv viitab teisele kasvulainele. Haigusjuhtude arv suurenes Jaapanis, Hong Kongis, Austraalias ja ka Hispaanias, mis tekitab Euroopa Liidus juba suuremat muret. Positiivse poole pealt vähenes kuu lõpus uute juhtude arvu kasv USAs ja on lootust, et täiendavaid piiranguid enam vaja kehtestada ei ole. Kahjuks ei oska keegi prognoosida, mis edasi saab.

Ülejäänud juulikuised head uudised on seotud Euroopa Liidu rekordilise 750 miljardi eurose majanduse elavdamise paketiga ning USAs kavandatavate uute meetmetega, mille maht võib sõltuvalt vabariiklaste ja demokraatide vahel leitavast konsensusest ulatuda 1 triljonist 3 triljoni dollarini3. Lisaks kordas Föderaalreserv taaskord avalikult, et on valmis kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks likviidsust nii palju suurendama kui vähegi võimalik.

Taaskord pole veel sugugi kindel, kas kõigi nende meetmete abil suudetakse tekitada majanduse alaline taastumine ning mitte lihtsalt lühiajaline tarbimiskulutuste tõus tänu järjekordselt elanikkonnani jõudvatele toetustele. Uued toetussummad aga võivad finantsvara hinnarallit veel mitme kuu võrra pikendada.

Juulis joonistusid selgemini välja ka rahapakkumise suurendamise varjuküljed. USA dollari hind elas üle ühe viimase 10 aasta sügavaima languse, samas kui kulla hind lõi taaskord rekordeid. Selle peamiseks põhjuseks on investorite hulgas tekkinud mure Föderaalreservi sammude võimalike negatiivsete tagajärgede pärast nagu inflatsiooni kasv ja USA valuuta ostujõu langus.

USA dollari indeksi kuised muutused


Allikas: Bloomberg

Kokkuvõttes, vaatamata mõnede turuosaliste optimismile, jäävad paljud potentsiaalsed riskid ning ebakindlused arvestamata. Kuid mõne sellise riski realiseerimise puhul võime maailma finantsturgudel näha suuri hinnakõikumisi. Sellest tulenevalt on mõistlik vaadata suurt pilti ning järgida oma pikaajalist investeerimisplaani.


1Teised tehnoloogiagigandid nagu Facebook, Microsoft ja Google on läbi teinud üsna sarnase hinnadünaamika.
2Akronüüm, mis tähistab järgmisi ettevõtteid: Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google)
3Ülevaate koostamise hetkeks polnud konsensuseni veel jõutud
VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.