Mai 2018: Positiivne trend jätkub

Närvilisus püsib, aga üldine meeleolu paraneb

Maailma aktsiaturud püsisid korrektsiooni territooriumil ka aprillis. Ehkki hinnad on saavutatud põhjast tõusnud, oli volatiilsus endiselt suur ning turgudel esines päeva jooksul mõlemas suunas suuri liikumisi.

Samas oli viimane kuu enamiku suuremate aktsiaturgude jaoks positiivne. Euroopa turud olid möödunud kuul väga heas seisus, kasvades peaaegu 4,5%. Ka arenenud turgude aktsiate tulemused olid üldiselt päris head ning aktsiad tõusid 4,2%. Seevastu arenevate turgude aktsiad olid sel perioodil sisuliselt muutmata ning jäid endiselt 2018. aastal miinusesse (-1,3% alates aasta algusest). Nii arenenud turgude aktsiad kui ka ACWI (maailma aktsiate) indeks suutsid üldiselt kõik kahjumid korvata ja on praegu aasta algusega samal tasemel.

USA kümneaastase tähtajaga võlakirjade tulusus tõusis esimest korda nelja aasta jooksul üle 3%

Intressimäära liikumised muutusid põhiteemaks, mida investorid arutasid ja mis turge liikuma panid, varjutades isegi kasumiaruandeid. USA kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususe lühiajaline liikumine üle 3% on pälvinud väga suurt tähelepanu ja investorid tegelikult hirmutanud, algatades aktsiate müügisurve. Investorite sellise reaktsiooni peamine põhjus oli mure, et kõrgemad intressimäärad võivad pärssida ettevõtete kasumeid ning muuta võlakirjad võrreldes aktsiatega suhteliselt atraktiivsemaks.

USA 10A riigivõlak. tootlus %

  Min % Keskmine % Max %
10 viimast aastat 1.46 2.541833333 4.06
Alates 2000 1.46 3.494272727 6.68
Alates 1990 1.46 4.610323529 9.04

Investorid olid madalamate tulusustega harjunud ning see oli esimene kord nelja aasta jooksul, mil kümneaastase tähtajaga võlakirjade tulusus ületas 3% taseme. Samas kui vaadata pikemat perioodi, oli USA kümneaastase tähtajaga võlakirjade keskmine tulusus alates 2000. aastast 3,5% ja isegi kõrgem, kui võtta pikemat perioodi, alates 1990. aastast - 4,6%. Peale selle tähendavad kõrgemad intressimäärad tegelikult seda, et turg ootab tugevat majanduskasvu ja mõõdukat inflatsiooni, mis on aktsiate jaoks tavaliselt soodne keskkond.

Ajalooliselt nendel neljal korral, mil USA kümneaastase tähtajaga võlakirjade tulusus on tõusnud madalamalt tasemelt üle 3% taseme, ei ole ükski kord ei ühe ega kolme aasta jooksul esinenud negatiivseid tulemusi. USA aktsiaturu üheaastane kasv pärast sellist sündmust oli keskmiselt 24,4% võrreldes üldise keskmisega 6,1%. Kolmeaastase perioodi jooksul oli keskmine kasv pärast seda, kui tulusus ületas 3% taseme, 53,5% võrreldes üldise keskmise kasvuga 24,7%.

USA 10A riigivõlakirjad ja S&P 500 indeks alates 01.01.1962

  keskmine 1 aasta tootlus keskmine 3 aasta tootlus
10a vk tootlus kasvab üle 3% 24.40% 53.50%
Kogu periood alates 1962 6.10% 24.70%

Kui vaadata suhtelist atraktiivsust, siis ehkki võlakirjade tootlus suurenes, on aktsiad endiselt atraktiivsemad. Kõige tavapärasem viis võlakirjade ja aktsiate suhtelise atraktiivsuse võrdlemiseks on võrrelda aktsiate kasumite tulumäära (earnings yield) võlakirjade tulususega. Tulumäär on aktsiahinna ja kasumi (P/E) suhtarvu pöördväärtus ning näitab, kui palju investorid teenivad ettevõtete kasumis igal aastal. USA aktsiate puhul on tulevane P/E suhtarv praegu 16,1, mis tähendab, et USA aktsiate tulumäär on 6,2%. Euroopa aktsiad on isegi odavamad ja nende P/E on 14,4, mis tähendab 6,9% tulumäära. Seega pakuvad aktsiad võrreldes võlakirjadega endiselt kopsakat riskipreemiat, muutes need jätkuvalt suhteliselt atraktiivsemaks. Peale selle on võlakirjade tulususte puhul endiselt palju ruumi edasiseks tõusuks, mis võib tuua kaasa negatiivsed tulemused lühiajalises perspektiivis. Seepärast ei peaks suuremat rahavoolu aktsiatest võlakirjadesse ootama.

Kas tulukõvera laugemaks muutumine on probleem?
 

Veel üks mure, mida investorid väljendasid, oli USA tulukõvera laugemaks muutumine, mis tähendab seda, et kümne- ja kaheaastaste võlakirjade tulususe erinevus muutub väiksemaks. Pööratud ehk negatiivset tulukõverad, kui lühema tähtajaga võlakirjade intressimäärad on kõrgemad kui pikema tähtajaga võlakirjade omad, käsitletakse sageli eeloleva majanduslanguse märgina. Värskeim uuring, mille viis läbi San Francisco Föderaalreservi Pank, näitas, et negatiivne tulukõver on prognoosinud kõiki üheksat majanduslangust USAs alates 1955. aastast. Samas kulub alates sellest märguandest kuni majanduslanguse alguseni tavaliselt 6–24 kuud.

USA 10a riigivõlakiri, USA 2a riigivõlakiri ja S&P 500 indeks alates 01.06.1976

  1 aasta keskmine tootlus keskmine 3 aasta tootlus
10a vk tootlus - 2 a vk tootlus langeb alla 0.5%

18.70%

53.00%

Kogu periood alates 1976

9.20%

30.60%

Samas on tulukõver praegu pöördumisest kaugel ning pole põhjust arvata, et see lähiajal pöördub. Peale selle on ajalooliselt alates 1976. aastast, kui kümne- ja kaheaastase tähtajaga võlakirjade intressimäärade vahe on jõudnud praegusele tasemele, kulunud keskmiselt 78,6 kuud kuni USA aktsiate karuturu alguseni, arvestades et karuturg tähendab üle 20% hinnalangust.

Lisaks oli praegune tulukõvera tase USA aktsiate jaoks ühe ja kolme aasta perspektiivis ajalooliselt üsna positiivne. Ühe aasta jooksul pärast tulukõvera laugenemist praegusele tasemele tõusid USA aktsiad keskmiselt 18,7%, mis on kahekordne kasv võrreldes ühe aasta keskmise hinnatõusuga. Kolme aasta seisukohast vaadatuna on pilt väga sarnane, sest praegusele tulukõvera tasemele liikumisele järgnes USA keskmise aktsiahinna tõus 53% võrreldes kolme aasta keskmise hinnatõusuga 30,6%.

Kokkuvõttes ei tekita ei majandusteooria seisukohast ega ka ajalooliste andmete puhul ei intressimäära praegune tase ega tulukõver üleilmsetele aktsiatele probleeme. Vastupidi – need tingimused tundusid olevat aktsiate jaoks suhteliselt positiivsed, vähemalt keskmise aja jooksul.

Ettevõtete kasumid on sel hooajal erakordselt head

Viimaste kättesaadavate andmete kohaselt peaks USA esimese kvartali kasumid suurenema 25,7% võrreldes eelnenud aastaga. Praeguseks on 409 ettevõttest, mis kuuluvad S&P 500 indeksisse ja on avaldanud oma 2018. aasta esimese kvartali kasuminäitajad, 79,2% teatanud kasumist, mis ületab analüütikute niigi kõrged ootused. Veelgi olulisem on see, et mitte üksnes kasum ei tõuse tulenevalt maksureformi soodsast mõjust, vaid ka tulud peaksid kasvama 8,4%. See kinnitab üleilmse majanduse tugevust ja viitab sellele, et kasumid peaksid ka edaspidi jätkuvalt kasvama.

2018 aasta 1. kvartali oodatavad ettevõtete kasumid

Võrreldes 2017. aasta esimese kvartaliga

Ameerika Ühendriigid

+25.7%

Euroopa

+1.6%

Selline kasumikasvu tempo tähendab, et aktsiad muutuvad odavamaks, sest mida suurem on hinna samaks jäädes kasum, seda madalam on P/E suhtarv. Praegune S&P 500 ettevaatav P/E suhtarv 16,1 on ainult veidi üle pikaajalise keskmise, mis tähendab, et USA aktsiad ei ole enam kallid. Euroopa kasumid on sel hooajal paljumõõdukamad, ent siiski kasvavad võrreldes möödunud aastaga. Esimese kvartali kasumid peaksid suurenema 1,6% võrreldes 2017. aasta esimese kvartaliga. Pealegi kuna üks võimalikke aeglase kasumikasvu põhjus oli tugevam euro, peaks USA dollari praegune tugevus Euroopa kasumite suurenemist 2018. aasta teises kvartalis tagant tõukama.
Väljavaade püsib siiski positiivne
Kõik eeldused aktsiate tõusu jätkumiseks on endiselt olemas: maailmamajandus kasvab, rahapoliitika on endiselt suhteliselt leebe, inflatsioon on mõõdukas ning ettevõtete tulud kasvavad ja kasv peaks jätkuma. Peale selle on aasta alguses tekkinud erakordne optimism viimaste korrektsioonide tõttu taandunud. Ehkki suurem volatiilsus ja hindade edasi-tagasi liikumised võivad mõnda aega siiski jätkuda, tundub aktsiate pikemaajaline tõususuundumus endiselt jõus olevat.

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.