2. jaanuaril 2019 lõpetas Luminor ümberkorraldustega ning jätkab pangandustegevust Baltimaades Luminor Eesti üksuse ja selle registreeritud filiaalide kaudu Lätis ja Leedus.

29. märtsil 2018 allkirjastasid Luminori pangad Baltimaades piiriülese ühinemise lepingu ning möödunud aasta andis Euroopa Keskpank (EKP) kinnituse filiaalide asutamiseks ja Luminori tegevuse jätkamiseks läti ja leedu filiaalide kaudu. 28. juunil 2018 sai Luminor Euroopa Keskpangalt heakskiidu viia lõpule piiriülene ühinemine Baltimaades.

Äritegevuse juhtimise koondamine Eestis asuva üksuse alla ning Läti ja Leedu üksuste filiaalideks ümberkorraldamine muudab organisatsiooni juhtimisstruktuuri läbipaistvamaks ja tööprotsessid efektiivsemaks.

Oluline teave Luminori pankade piiriülese ühinemise kohta: