Taotlusvormi täitmisega annan Luminor Bank AS-ile (edaspidi: Luminor) kinnituse, et taotluses esitatud teave ja lisatud dokumendid on tõesed, täielikud ja täpsed. Mõistan, et pank ja taotletud teenus(t)e osutamisega seotud töötlejad töötlevad teenuse osutamiseks isikuandmeid. Taotlusvormi täitmisega kinnitan, et olen tutvunud Luminori isikuandmete töötlemise korras ja Luminori isikuandmete säilitamise korras sätestatud isikuandmete töötlemise üldtingimustega, millega on soovi korral võimalik tutvuda ka Luminori esinduses, ning olen saanud teavet töötlemise eesmärkide ja õigusliku aluse, töötlejate, isikuandmete vastuvõtjate, andmesubjekti õiguste teostamise ning asjaomaste terminite ja määratluste kohta. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on määratud Luminori isikuandmete säilitamise korras. Kinnitan, et siinses dokumendis esitatud teiste isikute isikuandmed on saadud õiguspäraselt ja mul on õigus need taotletud teenus(t)e saamiseks Luminorile avalikustada. Kinnitan ja tagan, et asjaomased isikud on teadlikud, et Luminor nende isikuandmeid töötleb. Kinnitan, et eelmainitud isikutele on tutvustatud Luminori isikuandmete töötlemise korda Siinse dokumendi alusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Luminor. Lisateavet isikuandmete teenusepõhise töötlemise kohta ja abi oma õiguste teostamiseks saab klient soovi korral Luminori andmekaitseametnikult (dataprotectionEE@luminorgroup.com).

Luminor investori demo on saadaval 30 päeva