Pensionifond A on kõige populaarsem meie II samba fond. See ei ole meie kõige agressiivsema strateegiaga fond, kuid on siiski keskmisest kõrgema riskiklassiga.

Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 10 aasta pikk ja kes taluvad hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et saavutada pikemas perspektiivis hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
 
Pensionifond A investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest  aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.
 
Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.