Lepingu sõlmimine
Sõlmige leping internetipangas, telefonipangas või pangakontoris.

Maksete teostamine
Lepingus määratud maksepäeval kannab pank kokkulepitud summa Teie kontolt makse saaja kontole.
 
Makse tegemiseks vajalikud vahendid peavad olema kontol terve maksepäeva jooksul. Juhul, kui sel päeval raha kontol ei ole, siis kontrollib pank konto saldot maksepäevale järgneva kahe arvelduspäeva jooksul.
 
Püsikorraldusi töödeldakse vaid pangapäevadel.
 
Lepingu muutmine ja lõpetamine
Püsikorralduse lepingut saab muuta ja lõpetada nii pangakontoris, telefonipangas kui ka internetipangas.  Muuta saab maksepäeva, summat, selgitust, viitenumbrit või lõppkuupäeva.
 
Internetipangas püsikorralduse muutmiseks tuleb olemasolev püsikorraldus lõpetada ja sõlmida uus, vajalike muudatustega maksekorraldus.
 
Püsikorralduse lõpetamisel tuleb meeles pidada, et kui seda teha maksepäeval või kontrollpäevade jooksul, siis kontrollib pank raha olemasolu veel kuni kontrollpäevade lõpuni.