Kellele pakume maksepuhkust?

Klientidele, kelle sissetulek on praeguses olukorras ajutiselt vähenenud ning senine maksekäitumine on olnud korrektne.

Kui pikaks perioodiks saab maksepuhkust võtta?

Eluasemelaenu ja ideelaenu põhiosa maksete edasi lükkamist 12 kuu võrra.

Kas maksepuhkuse vormistamine on tasuline?

Praegusest olukorrast tingituna pakume oma klientidele, kelle majanduslik seisund on mõjutatud COVID-19 viirusest, maksepuhukst ilma teenustasuta.

Mul on juba igakuiste tagasimaksete tegemisega raskusi. Kas ma saan maksepuhkust taotleda ja kui, siis millistel tingimustel?

Me läheneme iga kliendi olukorrale individuaalselt. Palun teavitage meid oma makseraskustest esimesel võimalusel, esitades maksepuhkuse taotlus internetipangas. 

Kas maksepuhkust saab taotleda tarbimislaenule?

Me läheneme iga kliendi olukorrale individuaalselt. Palun teavitage meid võimalikest makseraskustest esimesel võimalusel, esitades internetipangas maksepuhkuse taotluse. Seda saate teha saates pangateate. 

Kui kaua võtab maksepuhkuse taotluse menetlemine aega?

Soovime menetleda maksepuhkuse taotlusi maksimaalselt kümne tööpäeva jooksul. Juhul kui sisse tulevate taotluste arv kasvab märkimisväärselt, siis võib esineda pikemat menetlemise perioodi.

Mul on eluasemelaen ja ideelaen. Kas ma saan võtta mõlema laenu maksepuhkust?

Maksepuhkust pakume mõlemale tootele ajutiste sissetulekute vähenemise korral.

Kas pank muudab lepingutingimusi, kui lepingus EBIFNi, Collar, CAP, Luminor Prime, Fixed?

Me ei muuda lepingutingimusi, mis on seotud EBIFN’i, Collar’i, CAP’i, Luminor Prime’ga.

Millised on mu võimalused maksepuhkuseks, kui mul on KredEXi käendusega laen?

KredEX -i käendus ei ole takistuseks maksepuhkuse saamisel.

Kas ma saan maksepuhkust eluasemelaenule, kui mul on ka tarbimislaen?

Ka sellisel juhul pakume maksepuhkust. Kui klient soovib eluasemelaenu ja tarbimislaenu maksepuhkust, siis sellisel juhul läheneme individuaalselt. 

Kuidas pean tõendama pangale ajutise sissetuleku vähenemist (koondamine, palgata puhkus, töökoormuse vähenemine)?

Ei pea tõendama. Kui on vaja esitada lisadokumente, siis võtame teiega ise ühendust.

Kas maksepuhkuse vormistamisega seoses, pean muutma ka notarilepingut?

Pakume lahendust, mis ei too kaasa hüpoteegiseadmiselepingu muudatust.

Kas pank muudab laenulepingutingimusi, kui ma taotlen olemasolevatele laenude maksepuhkust?

Iga kliendi olukord on erinev ning läheneme neile individuaalselt.

Kas ma saan täielikku maksepuhkust (põhiosa + intress)?

Pakume põhiosamaksepuhkust.

Milliseid dokumente peab pangale esitama?

Klient peab esitama maksepuhkuse taotluse internetipangas. Seda saate teha saates pangateate.

Kas laenutähtaega saab pikendada ja igakuiste tagasimaksete summat vähendada?

Lepingu tingimuse muudatus võib kaasa tuua vajaduse muuta hüpoteegi seadmise lepingu tagatiskokkulepet, millega kaasnevad täiendavad notari tasud. Tulenevalt COVID-19 viiruse levikust, eelistame lepingumuudatusi allkirjastada elektrooniliselt (Smart-ID, mobiili-ID, ID-kaart).