Kellele maksepuhkust võimaldatakse?

Võimaldame praegusest olukorrast tingitud ajutiste makseraskuste korral maksepuhkust nii era- kui ärikliendile. Maksepuhkuse taotlemise eelduseks on jooksvate ja varasemate märkimisväärsete võlgnevuste puudumine viimase 12 kuu jooksul. Lõpliku otsuse teeme kliendi maksepuhkuse taotluse läbivaatamise käigus.

Mis dokumente tuleb maksepuhkuse taotlemiseks esitada? Mis on makseraskust tõendavad dokumendid?

Erakliendile: Maksepuhkuse taotluse menetlemiseks palume Teil täita taotlus meie kodulehel. Taotlus on pdf-formaadis täidetav, pärast täitmist palume taotlus e-allkirjastada ja saata meile aadressile liising@luminor.ee.
 
Ärikliendile: Maksepuhkuse taotluse menetlemiseks palume edastada ettevõtte finantsaruanded (2019. a. majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne jooksva aasta kohta, mitte vanem kui kahe kuu tagune) ning täita taotlus meie kodulehel. Taotlus on pdf-formaadis täidetav, pärast täitmist palume taotlus e-allkirjastada ja saata meile aadressile liising@luminor.ee.

Maksepuhkuse taotluse menetlemist saame alustada, kui olete kogu vajaliku informatsiooni meile edastanud.

Milliseks perioodiks maksepuhkust võimaldatakse?

Erakliendile: COVID-19 põhjustatud ajutiste makseraskuste korral on maksimaalne maksepuhkuse periood 6 kuud. Maksepuhkust võimaldame ühekordselt põhiosamaksetele, intressimakseid tuleb edasi tasuda. 

Ärikliendile: COVID-19 tingitud maksimaalne võimaldatav maksepuhkuse periood sõltub konkreetsest kliendist, liisitavast varast ja muudest asjaoludest. 

Kas minu liisinguleping pikeneb maksepuhkuse võrra?

Erakliendile: Liisinguperioodi pikendamise võimalus maksepuhkuse perioodi võrra sõltub lepingutüübist ja vaadatakse läbi igal juhul eraldi. 

Ärikliendile: Nii palju kui võimalik liisingulepingujärgselt, võtame arvesse maksepuhkuse taotlusel toodud kliendi soove liisingulepingu pikendamise osas. 

Kas muudetava liisingulepingu intressimäär jääb samaks?

Erakliendile: Jah, jääb samaks.

Ärikliendile: Ärikliendi puhul sõltub intressi muutumine või mittemuutumine väga mitmest aspektist ja ühtset reeglit ei saa kahjuks välja tuua.

Teenustasu lepingu muutmisel

Erakliendile ja ärikliendile: COVID-19 seotud maksepuhkuste taotluste menetlemisel teenustasu ei kaasne.

Kas saab lepingu perioodi pikendada ja kuumakset vähendada?

Erakliendile ja ärikliendile: Seda tasub kaaluda ja see võib olla võimalik. Lõplik lahendus sõltub konkreetsest olukorrast – kliendist ja liisitud varast. Lahenduse pakkumiseks palume meile esitada vajalikud dokumendid (vt küsimus ja vastus nr. 2) ning me vaatame kliendi taotluse selle läbi ning informeerime klienti võimalikest lahendustest.